Home

Welkom op de website van de Stichting Groene Ster Duurzaam!

Wij zijn een stichting die als doel heeft het recreatiegebied “De Groene Ster” ten oosten van de gemeente Leeuwarden zo natuurlijk en plezierig mogelijk te houden voor recreanten, omwonenden en dieren.
De afgelopen jaren stond een belangrijk deel van de Groene Ster in het teken van intensief (en soms excessief) gebruik door o.a. meerdaagse en jaarlijks terugkerende (muziek)evenementen. Een dergelijk gebruik blijkt niet alleen een grote overlast te zijn voor omwonenden, maar beperkt ook maandenlang de toegankelijkheid van deze openbare (recreatie-)ruimte voor recreanten. Daarnaast zijn dergelijke evenementen in meer of mindere mate een aanslag op de natuur. Soms dermate desastreus dat sporen van aangerichte schade maanden na het evenement nog overduidelijk zichtbaar zijn. Herstel van de natuur komt daarbij maar moeizaam tot stand.
Lees meer .........

U kunt door ons regelmatig op de hoogte worden gebracht over ontwikkelingen rond de Groene Ster door u te abonneren op onze nieuwsbrieven. Zie onderaan de pagina.

Lopende zaken

Langdurige afsluiting Groene Ster tijdens zomervakantie

Exact een half jaar geleden berichtte GSD al over de langdurige afsluiting van de Groene Ster tijdens de zomervakantie. Nu ...
Lees meer...

Vernietiging verleende geluidsontheffingen

De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 26 juni jongstleden de vernietiging uitgesproken over de verleende geluidsontheffingen voor het festival Welcome to ...
Lees meer...

Bodemprocedure Psy-Fi 2015 en 2016

De bodemprocedure Psy-Fi 2015 (en mogelijk ook meteen die voor 2016) voor de meervoudige kamer van de Rechtbank Noord-Nederland komt ...
Lees meer...

De Beleidsregel Geluid 2017 stelt teleur

De Beleidsregel geluid 2017 stelt fors teleur. Het zegt de burger transparantie te willen bieden, maar blijkt in plaats daarvan ...
Lees meer...

Evaluatie GSD over ambtelijke evaluatie Psy-Fi 2016

Op 23 december jongstleden heeft de gemeente Leeuwarden een evaluatie gepubliceerd over het festival Psy-Fi dat gehouden is in de ...
Lees meer...