Home

Laatste update: 7 oktober 2019 – 22:55 uur

Welkom op de website van de Stichting Groene Ster Duurzaam!

Wij zijn een stichting die als doel heeft de recreatie- en natuurgebieden “De Groene Ster” (ook wel Kleine Wielen genoemd) en “Groote Wielen” ten oosten van de gemeente Leeuwarden zo natuurlijk en plezierig mogelijk te houden voor recreanten, omwonenden en dieren.
De afgelopen jaren stond een belangrijk deel van de Groene Ster in het teken van intensief (en soms excessief) gebruik door o.a. meerdaagse en jaarlijks terugkerende muziekfestivals. Een dergelijk gebruik blijkt niet alleen een grote overlast te zijn voor omwonenden, maar beperkt tevens de toegankelijkheid van de openbare (recreatie-)ruimte voor recreanten voor een te lange periode. Daarnaast zijn dergelijke grootschalige festivals in meer of mindere mate een aanslag op de natuur. Vaak dermate desastreus dat sporen van aangerichte schade en verstoring van (beschermde) fauna maanden na het evenement nog overduidelijk zichtbaar en merkbaar zijn. Herstel van de natuur komt daarbij maar moeizaam (of helemaal niet meer) tot stand.

Door u te abonneren op onze nieuwsbrief wordt u regelmatig op de hoogte gebracht over ontwikkelingen rond de Groene Ster. Zie onderaan deze en andere pagina’s.

Lopende zaken

‘Psy-Fi 2020 in Groene Ster’

De titel staat tussen aanhalingstekens omdat doorgang in 2020 van Psy-Fi in de Groene Ster feitelijk nog niet vaststaat. Festivalorganisatoren ...
Lees meer...

Festivalseizoen zit er weer op

Het festivalseizoen 2019 zit er weer op, althans wat betreft de feitelijke festivaldagen. Psy-Fi vrijwilligers zijn nog een kleine twee ...
Lees meer...

Gemeente Leeuwarden moet een 3de versie geluidsontheffing Psy-Fi uitgeven

Niet dat bovenstaande titel de uitspraak is van de voorzieningenrechter, maar het is wel het logische gevolg van die uitspraak ...
Lees meer...

Bijgestelde geluidsontheffing Psy-Fi deugt ook niet

In onze laatste twee berichten over de geluidsontheffing Psy-Fi 2019 maakten we duidelijk dat de gemeente Leeuwarden zichzelf tijd, moeite ...
Lees meer...

Leeuwarder college heeft maling aan gerechtelijke uitspraken

Op ons recent ingediend verzoek aan het Leeuwarder College van Burgemeester en Wethouders om de geluidsontheffing voor Psy-Fi 2019 in ...
Lees meer...

Geluidsontheffing Psy-Fi 2019 ondeugdelijk

Uit de uitspraken over de geluidsontheffingen in de twee bodemprocedures Welcome to the Village (WttV) 2018 en Psy-Fi 2018 en ...
Lees meer...

Gemeentelijk geluidsbeleid moet (weer) op de schop

Met de vier laatste uitspraken van de rechtbank, over de beroepen van GSD tegen de geluidsontheffingen van de gemeente Leeuwarden, ...
Lees meer...

Columns

Een nieuwe rubriek is aan de website toegevoegd. Onder het bovenstaande menu item 'Column' kunt u zo nu en dan ...
Lees meer...

Kosten (en baten) gemeente Leeuwarden faciliteren festivals Groene Ster 2018

GSD krijgt vaak te horen dat de vasthoudendheid (bijna grenzend aan een vorm van slaafsheid jegens een aantal festivalproducenten), waarmee ...
Lees meer...

Bodemonderzoek Groene Ster: terrein ongeschikt voor festivals

GSD heeft door een onafhankelijk ingenieursbureau een bodemonderzoek laten verrichten van de recreatieterreinen in de Groene Ster. Daaruit blijkt dat ...
Lees meer...