Home

Laatste update: 30 september 2017 – 23:30 uur

Welkom op de website van de Stichting Groene Ster Duurzaam!

Wij zijn een stichting die als doel heeft het recreatiegebied “De Groene Ster” ten oosten van de gemeente Leeuwarden zo natuurlijk en plezierig mogelijk te houden voor recreanten, omwonenden en dieren.
De afgelopen jaren stond een belangrijk deel van de Groene Ster in het teken van intensief (en soms excessief) gebruik door o.a. meerdaagse en jaarlijks terugkerende (muziek)evenementen. Een dergelijk gebruik blijkt niet alleen een grote overlast te zijn voor omwonenden, maar beperkt ook maandenlang de toegankelijkheid van deze openbare (recreatie-)ruimte voor recreanten. Daarnaast zijn dergelijke evenementen in meer of mindere mate een aanslag op de natuur. Soms dermate desastreus dat sporen van aangerichte schade maanden na het evenement nog overduidelijk zichtbaar zijn. Herstel van de natuur komt daarbij maar moeizaam tot stand.
Lees meer .........

Door u te abonneren op onze nieuwsbrief wordt u regelmatig op de hoogte gebracht over ontwikkelingen rond de Groene Ster. Zie onderaan deze en andere pagina’s.

Lopende zaken

Medisch en fysiologische aspecten van geluidhinder bij evenementen

Onze stichting krijgt van belangstellenden veel inhoudelijke vragen over geluidshinder bij evenementen; de laatste tijd met name ook over de ...
Lees meer...

Wat mogen omwonenden van hun gemeente verwachten bij evenementen?

Wat mogen omwonenden van hun gemeente eigenlijk verwachten bij evenementen? Dit is de centrale vraag die wordt gesteld in het ...
Lees meer...

Festivals in Groene Ster onrechtmatig

Vanaf 14 juli 2017 zijn (of waren) meerdaagse festivals in de Groene Ster onrechtmatig. Op dit ogenblik geldt dat voor ...
Lees meer...

GSD heeft spijt

GSD heeft spijt dat ze akkoord is gegaan met het verzoek van de rechter om in overleg te gaan met ...
Lees meer...

Gevolgen zitting Voorlopige Voorziening WttV 2017

De gevolgen van de uitspraak – of liever gezegd de visie – van de rechter in de zitting voor een ...
Lees meer...

Vernietiging verleende geluidsontheffingen

De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 26 juni jongstleden de vernietiging uitgesproken over de verleende geluidsontheffingen voor het festival Welcome to ...
Lees meer...

Bodemprocedure Psy-Fi 2015 en 2016

De bodemprocedure Psy-Fi 2015 (en mogelijk ook meteen die voor 2016) voor de meervoudige kamer van de Rechtbank Noord-Nederland komt ...
Lees meer...

De Beleidsregel Geluid 2017 stelt teleur

De Beleidsregel geluid 2017 stelt fors teleur. Het zegt de burger transparantie te willen bieden, maar blijkt in plaats daarvan ...
Lees meer...