Home

Laatste update: 23 februari 2020 – 15:52 uur

Welkom op de website van de Stichting Groene Ster Duurzaam!

Wij zijn een stichting die als doel heeft de recreatie- en natuurgebieden “De Groene Ster” (ook wel Kleine Wielen genoemd) en “Groote Wielen” ten oosten van de gemeente Leeuwarden zo natuurlijk en plezierig mogelijk te houden voor recreanten, omwonenden en dieren.
De afgelopen jaren stond een belangrijk deel van de Groene Ster in het teken van intensief (en soms excessief) gebruik door o.a. meerdaagse en jaarlijks terugkerende muziekfestivals. Een dergelijk gebruik blijkt niet alleen een grote overlast te zijn voor omwonenden, maar beperkt tevens de toegankelijkheid van de openbare (recreatie-)ruimte voor recreanten voor een te lange periode. Daarnaast zijn dergelijke grootschalige festivals in meer of mindere mate een aanslag op de natuur. Vaak dermate desastreus dat sporen van aangerichte schade en verstoring van (beschermde) fauna maanden na het evenement nog overduidelijk zichtbaar en merkbaar zijn. Herstel van de natuur komt daarbij maar moeizaam (of helemaal niet meer) tot stand.

Door u te abonneren op onze nieuwsbrief wordt u regelmatig op de hoogte gebracht over ontwikkelingen rond de Groene Ster. Zie onderaan deze en andere pagina’s.

Lopende zaken

Stand van zaken februari 2020

Onze stichting bestaat dit voorjaar vijf jaar….. En hoewel het duurzaam gebruik van de Groene Ster nog niet bereikt is, ...
Lees meer...

Bijeenkomst herziening bestemmingsplan Groene Ster

Wéér een bijeenkomst over de herziening van het bestemmingsplan. Wat gaan wij doen? B&W van Leeuwarden willen het bestemmingsplan van ...
Lees meer...

‘Als je niet handhaaft, neem je jezelf niet serieus’

Woorden van die strekking uitte wethouder Sjoerd Feitsma in de Leeuwarder Courant in de aanloop van het bonke-bonk festival Psy-Fi ...
Lees meer...

‘Psy-Fi 2020 in Groene Ster’

De titel staat tussen aanhalingstekens omdat doorgang in 2020 van Psy-Fi in de Groene Ster feitelijk nog niet vaststaat. Festivalorganisatoren ...
Lees meer...

Festivalseizoen zit er weer op

Het festivalseizoen 2019 zit er weer op, althans wat betreft de feitelijke festivaldagen. Psy-Fi vrijwilligers zijn nog een kleine twee ...
Lees meer...

Leeuwarder college heeft maling aan gerechtelijke uitspraken

Op ons recent ingediend verzoek aan het Leeuwarder College van Burgemeester en Wethouders om de geluidsontheffing voor Psy-Fi 2019 in ...
Lees meer...

Geluidsontheffing Psy-Fi 2019 ondeugdelijk

Uit de uitspraken over de geluidsontheffingen in de twee bodemprocedures Welcome to the Village (WttV) 2018 en Psy-Fi 2018 en ...
Lees meer...

Gemeentelijk geluidsbeleid moet (weer) op de schop

Met de vier laatste uitspraken van de rechtbank, over de beroepen van GSD tegen de geluidsontheffingen van de gemeente Leeuwarden, ...
Lees meer...

Columns

Een nieuwe rubriek is aan de website toegevoegd. Onder het bovenstaande menu item 'Column' kunt u zo nu en dan ...
Lees meer...

Kosten (en baten) gemeente Leeuwarden faciliteren festivals Groene Ster 2018

GSD krijgt vaak te horen dat de vasthoudendheid (bijna grenzend aan een vorm van slaafsheid jegens een aantal festivalproducenten), waarmee ...
Lees meer...