Home

Laatste update: 18 juli 2019 – 21:34 uur

Welkom op de website van de Stichting Groene Ster Duurzaam!

Wij zijn een stichting die als doel heeft de recreatie- en natuurgebieden “De Groene Ster” (ook wel Kleine Wielen genoemd) en “Groote Wielen” ten oosten van de gemeente Leeuwarden zo natuurlijk en plezierig mogelijk te houden voor recreanten, omwonenden en dieren.
De afgelopen jaren stond een belangrijk deel van de Groene Ster in het teken van intensief (en soms excessief) gebruik door o.a. meerdaagse en jaarlijks terugkerende muziekfestivals. Een dergelijk gebruik blijkt niet alleen een grote overlast te zijn voor omwonenden, maar beperkt tevens de toegankelijkheid van de openbare (recreatie-)ruimte voor recreanten voor een te lange periode. Daarnaast zijn dergelijke grootschalige festivals in meer of mindere mate een aanslag op de natuur. Vaak dermate desastreus dat sporen van aangerichte schade en verstoring van (beschermde) fauna maanden na het evenement nog overduidelijk zichtbaar en merkbaar zijn. Herstel van de natuur komt daarbij maar moeizaam (of helemaal niet meer) tot stand.

Door u te abonneren op onze nieuwsbrief wordt u regelmatig op de hoogte gebracht over ontwikkelingen rond de Groene Ster. Zie onderaan deze en andere pagina’s.

Lopende zaken

Massale bomenkap Groene Ster dreigt

Massale bomenkap in de Groene Ster dreigt en dat is niet omdat bomen ziek zijn. Het kan niet anders dan ...
Lees meer...

Columns

Een nieuwe rubriek is aan de website toegevoegd. Onder het bovenstaande menu item 'Column' kunt u zo nu en dan ...
Lees meer...

Uitspraak rechtbank over vergunningverlening PLF 2019

In de krant heeft u kunnen lezen dat “GSD boos was op de rechter”. Dat waren we ook, en hieronder ...
Lees meer...

List en bedrog praktijken gaan gewoon door…

In het voorlaatste bericht op deze website zijn we uitvoerig ingegaan op bedenkelijke 'list en bedrog'-praktijken van de gemeente Leeuwarden ...
Lees meer...

Stand van zaken aanstaande festivalseizoen 2019

Sinds eind oktober vorig jaar heeft u via deze website weinig tot niets van onze stichting kunnen vernemen. Dat betekent ...
Lees meer...

List en bedrog bij festivals Groene Ster

De Vraag wat zou de consequentie moeten zijn voor een festival dat zich stelselmatig niet houdt aan de vergunningseisen, en ...
Lees meer...

Kosten (en baten) gemeente Leeuwarden faciliteren festivals Groene Ster 2018

GSD krijgt vaak te horen dat de vasthoudendheid (bijna grenzend aan een vorm van slaafsheid jegens een aantal festivalproducenten), waarmee ...
Lees meer...

Bodemonderzoek Groene Ster: terrein ongeschikt voor festivals

GSD heeft door een onafhankelijk ingenieursbureau een bodemonderzoek laten verrichten van de recreatieterreinen in de Groene Ster. Daaruit blijkt dat ...
Lees meer...

Herziening bestemmingsplan Groene Ster

Deze week is het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden gestart met de voorbereidingen voor een herziening ...
Lees meer...