Home

Welkom op de website van de Stichting Groene Ster Duurzaam!

groene-ster
Wij zijn een stichting die als doel heeft het recreatiegebied “De Groene Ster” ten oosten van de gemeente Leeuwarden zo natuurlijk en plezierig mogelijk te houden voor recreanten, omwonenden en dieren.
De afgelopen jaren stond een belangrijk deel van de Groene Ster in het teken van intensief (en soms excessief) gebruik door o.a. meerdaagse en jaarlijks terugkerende muziekfestivals. Een dergelijk gebruik blijkt niet alleen een grote overlast te zijn voor omwonenden, maar beperkt voor recreanten ook de toegankelijkheid van deze openbare ruimte voor een langere duur. Daarnaast zijn dergelijke festivals in mindere of meerdere mate een aanslag op de natuur die soms dermate desastreus is dat sporen van aangerichte schade maanden na een festival nog overduidelijk zichtbaar zijn waarbij herstel van de natuur maar moeizaam tot stand komt.
De stichting GSD is in principe niet tegen festivals en evenementen in de Groene Ster, maar is wel bezorgd over de (nadelige) effecten en impact die grootschalige en meerdaagse evenementen tot gevolg kunnen hebben voor zowel de natuur, recreanten als ook omwonenden. Daarom spant de stichting GSD zich in door instanties aan te spreken op de risico’s van specifiek gebruik van de Groene Ster anders dan in het huidige en geldende bestemmingplan feitelijk is bepaald. Hiervoor zoeken of hebben we het hele jaar door contact met o.a. de gemeente Leeuwarden, omliggende gemeenten, buurtschappen, media en evenementenproducties.
De stichting GSD is een onafhankelijk burgerinitiatief.
Op deze site kunt u informatie vinden over de Groene Ster in brede zin en maken we u wegwijs hoe u bijvoorbeeld een klacht kunt indienen bij de instanties als u overlast heeft. U kunt contact met ons opnemen en ons volgen op Twitter & Facebook. We hopen dat iedereen rekening houdt met elkaar om zo de Groene Ster plezierig te houden.
Stichtingsbestuur GSD

Actuele mededeling(en)

Deze (hernieuwde) website van de Stichting Groene Ster Duurzaam! is een volledige metamorfose t.o.v. de vorige, zowel qua layout als content. De site zal voorlopig onderhevig zijn aan frequente updating met het nadrukkelijke streven de site ruim vóór aanvang van het nieuwe festivalseizoen 2017 in de Groene Ster geheel te hebben bijgewerkt.