Home

Welkom op de website van de Stichting Groene Ster Duurzaam!

Wij zijn een stichting die als doel heeft het recreatiegebied “De Groene Ster” ten oosten van de gemeente Leeuwarden zo natuurlijk en plezierig mogelijk te houden voor recreanten, omwonenden en dieren.
Lees meer .........

Actuele mededeling(en)

Er wordt op dit moment nog hard gewerkt aan deze nieuwe website van de Stichting Groene Ster Duurzaam!. Veel content, informatie en naslagwerk vanuit archieven en oude website worden vrijwel dagelijks toegevoegd aan deze nieuwe site. GSD streeft er nadrukkelijk naar de site ruim vóór aanvang van het nieuwe festivalseizoen 2017 geheel te hebben bijgewerkt.

Lopende zaken (sticky posts)

Hoorzitting bezwaar tegen antwoord op WOB-verzoek ‘drainage’

Op maandag 20 maart 2017 vond de hoorzitting plaats over het bezwaar dat is gemaakt tegen het antwoord van de ...
Lees meer...

De Beleidsregel Geluid 2017 stelt teleur

De Beleidsregel geluid 2017 stelt fors teleur. Het zegt de burger transparantie te willen bieden, maar blijkt in plaats daarvan ...
Lees meer...

Evaluatie GSD over ambtelijke evaluatie Psy-Fi 2016

Op 23 december jongstleden heeft de gemeente Leeuwarden een evaluatie gepubliceerd over het festival Psy-Fi dat gehouden is in de ...
Lees meer...

Afsluiting Groene Ster door festivals tijdens zomervakanties

In een vorige berichtgeving heeft GSD uiteengezet dat de Groene Ster tijdens de zomervakantie vrijwel geheel in teken staat van ...
Lees meer...