Vergunningverlening leidt tot 62 bezwaarschriften

Het was tot 30 augustus mogelijk om bezwaar te maken tegen de vergunning die PsyFi van de gemeente Leeuwarden kreeg. Via de site van GSD was daartoe een geautomatiseerde mogelijkheid gecreëerd waarvan uiteindelijk 62 mensen uit Leeuwarden en dorpen in Tytsjerksteradiel gebruik hebben gemaakt. Deze bezwaarschriften zijn aan de secretaris van de onafhankelijke bezwaarcommissie van de gemeente Leeuwarden opgestuurd. De brief staat hiernaast afgedrukt en kunt u lezen door er op te klikken.

Vorig jaar is ook bezwaar gemaakt door mensen uit Leeuwarden en omliggende dorpen. De commissie tikte de gemeente Leeuwarden hard op de vingers. Elders op de site leest u daar meer over.

Aanbieding 62 bezwaarschriften dtv GSD

Soap: Gemeente Leeuwarden blundert

Terwijl door de gemeenten Leeuwarden en Tytsjerksteradiel was afgesproken dit jaar niet weer alle podia op de Trynwalden te richten, is dat wel gebeurd. Alle boxen bij de podia van het bonkebonk-festival “PsyFi” staan weer in de richting van T-Diel. De wethouder schreef een brief op poten, er kwam een heel slap excuus uit Leeuwarden en de kranten pikten het nieuws op.

Conclusie: Leeuwarden blundert & de Trynwalden krijgen de rekening want iets veranderen ‘kan niet’. Hoe was het ook al weer? “De vervuiler betaalt?”

De kwestie ligt het bestuur van Leeuwarden zwaar op de maag. Ze doen er alles aan de nalatigheid zoveel mogelijk in de schoenen van PsyFi te schuiven. De leiding van PsyFi vertelt blijmoedig dat er namelijk geen enkele sprake is van een fout hunnerzijds. Dat wordt fluks door het bestuur van de gemeente omgebogen in het tegendeel. Van deze soap verschijnt tot nu toe elke dag een nieuwe aflevering.

GSD vraagt zich af wat er nog meer nodig is alvorens de gemeenteraad van Leeuwarden actief wordt en via prangende vragen controleert hoe het toch mogelijk is dat de eigen bestuurders geen enkele grip lijken te hebben op de ambtenarij.

Hieronder een greep uit de brieven & berichten.

Brief T-diel eerste pagina
Friesch Dagblad 25 augustus
Leeuwarder Courant 26 augustus (website)
Brief T-diel tweede pagina
Leeuwarder Courant 25 augustus
Excuusbrief Leeuwarden
Leeuwarder Courant 26 augustus (papieren versie)

Bezwaar maken helpt

Wie de gemeente Leeuwarden duidelijk wil maken dat ze helemaal genoeg hebben van PsyFi en de overlast kan ook bezwaar maken, dat is een stapje verder dan een klacht indienen. U heeft tot 30 augustus de tijd hiervoor.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken. Deze termijn start op de dag na verzending van het gemeentelijke besluit.

Er zijn twee manieren om dat te doen.

1) U kunt uw bezwaar schriftelijk indienen bij de gemeente (dit kan ook via DigID.)

2) Indien het om De Groene Ster gaat, en het vergunningen of een gemeentelijke besluit betreft, waarbij (naar uw mening) een beperking of aantasting van het gebruik, of de leefbaarheid voor omwonenden van de Groene Ster in het geding is, kunt er ook voor kiezen de Stichting Groene Ster Duurzaam! in te schakelen om namens u formeel bezwaar aanhangig te maken bij de gemeente dan wel de bestuursrechter. Via de knop hieronder “Ik wil bezwaar maken” wordt u dan doorverwezen naar een invulformulier.

Bijbehorende knop is weggehaald omdat onderhavig bericht niet meer actueel is

Groene Ster vrijwel afgesloten ondanks mooi weer

Volgende week wordt er bijzonder mooi weer verwacht, net als de afgelopen dagen. Voor Leeuwarden wordt zelfs een piek van 27 graden verwacht. Wie had gehoopt om dan in De Groene Ster te kunnen recreëren komt bedrogen uit: vrijwel het gehele terrein is afgesloten voor een muziekfestival. De afsluiting zal nog weken duren want ook het opruimen van het festival is een langdurige aangelegenheid.

Wie het jammer vindt dat de gemeente de Groene Ster vier weken lang aflsuit, in de mooiste tijd van het jaar, tijdens de zomervakantie van schoolgaande kinderen, doet er goed aan ze dat te melden door een klacht. Dat kan hier.

Bijbehorende link is weggehaald omdat dit bericht niet meer actueel is

Opbouw PsyFi start en vernielt de drainage?

Voor het festival zijn de voorbereidingen al in volle gang. Via overleg met de gemeente, maar ook na rechtszaken heeft GSD aandacht gevraagd voor de kwetsbare Groene Ster. Vorig jaar richtte PsyFi grote schade op waardoor grote delen van het terrein onder water stonden. De gemeente heeft daarna een peperduur drainagesysteem laten aanleggen. Hiermee kan regenwater snel worden afgevoerd en staat het terrein niet onder water zodat het gras niet dood gaat.

Op zo’n peperduur drainagesysteem is de gemeente dan denkelijk zuinig, met geld van de Leeuwarder belastingbetaler wordt sober omgegaan. Toch blijkt uit een inspectie het tegendeel: de opbouw van PsyFi beschadigt de drainage. Zie de foto’s hiernaast. Wanneer door het boren de leiding worden geraakt, verliest die z’n functie.

De vraag lijkt gerechtvaardigd of de gemeente niet alleen op papier en plan goed toezicht houdt, maar ook in persoon aanwezig is en zo nodig ingrijpt?

PsyFi negeert gemeenteraad Tytsjerksteradiel

Uit de gegevens van de verleende vergunning die de gemeente Leeuwarden aan de organisatie van PsyFi blijkt dat alle boxen gericht staan op de buurgemeente Tytsjerksteradiel ondanks een verzoek van vrijwel de gehele gemeenteraad op 17 juni 2016 van deze gemeente om toch echt rekening te houden met haar inwoners. Het gevolg hiervan is dat de inwoners van Tytsjerk, maar vooral ook Gytsjerk, Ryptsjerk en Oentsjerk bij de overheersend zuidwesten wind overlast kunnen verwachten. Wat hierbij opvalt is dat de boxen precies zo gericht lijken dat de punten waar meetapparaten staan, zoveel mogelijk worden omzeild. In de richting van de Trynwalden staat bijvoorbeeld geen meetapparaat zodat er dan volgens de apparaten geen overschrijding is van de normen is omdat het geluid tussen de meetpunten “ref 4” en “ref 5” op de kaart hieronder door gaat.

Wie de motie van de gemeenteraad van T-diel er op na wil lezen, klikt hier.