Alternatieve locaties van de gemeente deugen niet

In diverse bezwaar- en rechtsprocedures waarbij de niet-toegankelijkheid van de Groene Ster tijdens festivals aan de orde komt, stelt de gemeente Leeuwarden telkenmale in haar verweer dat er legio alternatieven zijn voor omwonenden en recreanten om tijdens de festivals in de Groene Ster elders te verpozen.

GSD heeft een onderzoek gedaan naar deze alternatieven en komt tot conclusie dat deze gemeentelijke ‘oplossingen’ hooguit kunnen worden aangemerkt als een verkooppraatje voor voorzitters van een bezwaarschriftencommissie of rechtszaak. In ieder geval hebben de omwonenden en andere (reguliere) recreanten hier weinig aan want de aangewezen locaties verdienen in de verste verte niet de kwalificatie alternatief.

Ons onderzoek kunt u hier lezen.