Bezwaarschriftencommissie berispt Leeuwarden om vergunningen voor PsyFI

Door veel mensen zijn vorig jaar klachten ingediend over de vergunning die de gemeente in 2015 verleende voor het houden van PsyFi. Hierover heeft de gemeentelijke bezwarencommissie nu een uitspraak gedaan en de meeste klachten zijn gegrond verklaard. De gemeente moet hier nog op reageren.

Uitspraak bezwaarschriftencommissie Psy-Fi 2015