Bodemprocedure tegen gemeente Leeuwarden

Gisteren, 13 april, diende de bodemprocedure bij de rechtbank Noord-Nederland (te Leeuwarden) tussen de Stichting Groene Ster Duurzaam (GSD) en de gemeente Leeuwarden. De kern van het geschil betrof wat als algemeen aanvaardbare norm gezien zou moeten worden als het gaat om de geluidsproductie van meerdaagse festivals in (specifiek) de Groene Ster. Hierbij ging het voornamelijk over een nadere definiëring van het begrip onduldbare (geluids)hinder, hoe de gemeente hiervoor uiteindelijk tot de door haar gestelde normen is gekomen en hoe realistisch deze al dan niet zijn, en hoe zij er vervolgens voor denkt te zorgen dat geluidsoverlast voor omwonenden zo veel als mogelijk kan worden voorkomen.

De uitspraak van de rechter wordt over 6 weken verwacht. Zodra deze bekend is zal GSD hierover uitvoerig berichten op haar website.

Wordt vervolgd…