BREAKING: Geluidsontheffingen WttV 2018 en Psy-Fi 2018 vernietigd

De geluidsontheffingen van de festivals Welcome to the Village en Psy-Fi seizoen 2018 zijn in de bodemprocedure, dat begin dit jaar is aangespannen door GSD, vernietigd.

We zijn de uitspraken van de meervoudige kamer van de Rechtbank Noord Nederland nog aan het bestuderen en wat die ons inziens voor consequenties kunnen hebben voor de aanstaande festivals WttV 2019 en Psy-Fi 2019. Het is daarbij niet ondenkbaar dat deze uitspraken, tezamen met de recente uitspraak (ook deze week) over een verzoek voor een voorlopige voorziening (VoVo) tegen de geluidsontheffing WttV 2019, zullen leiden tot een nieuw verzoek voor een voorlopige voorziening tegen de geluidsontheffing voor Psy-Fi 2019.

Wordt vervolgd…