Rechtbank spreekt zich wéér uit tegen gemeente Leeuwarden en Psy-Fi

Op 23 november is wéér een uitspraak gedaan door de Rechtbank Noord Nederland over Psy-Fi.

Dit keer ging het om een inwoner van Tytsjerksteradiel die bij de gemeente Leeuwarden bezwaar had gemaakt tegen de geluidsoverlast van Psy-Fi. De gemeente Leeuwarden vond dat hij geen “belanghebbende” was omdat hij te ver (meer dan 3 km) van de Groene Ster zou wonen om overlast te hebben. Om die reden wilde de gemeente Leeuwarden zijn bezwaar niet in behandeling nemen.

De rechter heeft uitgesproken dat het niet om de afstand gaat, maar om de vraag of iemand “hinder van enige betekenis” heeft. Voor geluid is dat bijvoorbeeld het geval als je niet kunt slapen vanwege de bastonen, niet buiten kunt zitten door de herrie of je niet kunt concentreren door geluidsoverlast binnenshuis.

De uitspraak kunt u hier lezen.

GSD krijgt weer gelijk van de rechter

Op 14 juli jongstleden deed de meervoudige kamer van de Rechtbank Noord Nederland al uitspraak over een deel van een door GSD aangespannen bodemprocedure tegen Psy-Fi 2015-2016. Dat betrof de feitelijke vernietiging van de omgevingsvergunningen die noodzakelijk waren om af te wijken van het huidige bestemmingsplan van de Groene Ster om daarmee meerdaagse festivals in de Groene Ster mogelijk te maken.

Het resterende deel van het vonnis over eerder genoemde bodemprocedure heeft even op zich laten wachten, maar is nu uiteindelijk op donderdag 16 november uitgesproken. GSD is zeer verheugd te constateren dat zij op vrijwel alle punten in haar gelijk is gesteld. Dit geeft ons serieuze houvast en rugdekking bij de nog af te geven vergunningenreeks voor festivals in de Groene Ster in 2018. In ieder geval is met deze uitspraak van de rechter een festival als Psy-Fi in haar huidige vorm niet meer mogelijk. Zowel op het gebied van geluid, de claim op de publieke ruimte qua omvang en duur en diverse ecologische aspecten.

Een nadere uitdieping en betekenis van deze uitspraken zal binnenkort op de website nog worden gepubliceerd. De uitspraken zelf kunt u hier en hier vinden.

Analyse klachten Psy-Fi 2017

Er zijn veel klachten ingediend over het Psy-Fi festival 2017. De klachten waar GSD van op de hoogte is zijn óf via de website van GSD ingediend, óf in kopie mede aan GSD verstuurd. Deze klachten zijn allemaal doorgezonden naar de gemeente Leeuwarden, en indien van toepassing ook aan de gemeente Tytsjerksteradiel. Er is wat reuring geweest in de media over mededelingen door de gemeente Leeuwarden dat het aantal klachten “eigenlijk wel mee viel”. Zie eerdere berichtgeving daarover. Een aantal klachten, die volgens GSD’s analyse nog ontbraken in de gemeentelijke registratie, is alsnog aangeboden aan de gemeente ter verificatie.

Onderstaand ziet u een analyse van het gedeelte van de klachten waar GSD mee bekend is omdat ze via onze site zijn ingediend:

Klachtenverloop over gehele Psy-Fi periode

Klik op afbeelding voor uitvergroting

Soort klachten

Klik op afbeelding voor uitvergroting

Afkomst klachten

Klik op afbeelding voor uitvergroting

Overig zijn de locaties ten oosten van Leeuwarden

Klacht van een Leeuwarder

Bijna 100 klachten heeft GSD ontvangen naar aanleiding van het Psy-Fi festival 2017. Die klachten gingen vooral over het volume van het festival, dat dankzij het nieuw gemeentelijk beleid in 2017 voor veel meer overlast zorgde dan het vorig jaar. Het lijkt er echter op dat de gemeente Leeuwarden per ongeluk GSD op de “blacklist” heeft gezet, zodat het merendeel van deze klachten niet zijn opgenomen in de officiële klachtentelling. We hebben deze klachten daarom opnieuw aan de gemeente Leeuwarden gestuurd, vergezeld van een begeleidend schrijven. In de tussentijd wilden wij u, met toestemming van de indiener in kwestie, enkele van de opvallendste niet onthouden.

Psy-fi festival 2017

“Festivalgangers blij met Leeuwarden”, lees ik in de LC van zaterdag 19 augustus.
Een zucht ontsnapt me en ik krijg een flashback naar vorig jaar. Ik zie mezelf weer lopen met de honden door de Groenester waar kort daarvoor het Psy-fi festival had plaats gevonden.
Vol verbazing kijk ik om me heen.
Was dit een festivalterrein ?

Als dank voor het gebruik van onze groene ster hebben ze werkelijk tonnen aan afval achtergelaten. En ik heb het niet over de honderden vuilniszakken maar over kleine slaap tenten , bungalow tenten, koelkasten, bankstellen, matrassen, slaapzakken, slaapmatten, stoelen, tafels noem maar op. Het is teveel om op te noemen.
Hele inboedels worden meegezeuld en achtergelaten.

Verbolgen over het feit dat er zo respectloos met dit mooie stukje natuur is omgesprongen vervolg ik mijn weg door “de ster”.
Ik realiseer me dat ik ogen te kort kom.
Mijn weg volgend kom ik, net als voorgaande jaren, paden door bosschages tegen die er eerder niet waren.
De nieuwsgierigheid krijgt de overhand en ik volg een nieuw aangelegd pad om uit te komen bij een hangmat. Verbaasd kijk ik om me heen, en ik begin langzaam te beseffen dat ook deze bosschage gedeeltelijk is gesnoeid om plaats te maken voor een plek om te ” chillen” .
Gevoelens als boosheid, verdriet, onbegrip en frustratie vechten om de eerste plek in mijn gemoedstoestand.

De natuur was nog maar net enigszins een maand of 4 hersteld van de vernietigende aanwezigheid van de festivalgangers van 2015, om vervolgens wederom vernield te worden.
Want ook in 2015 is de Groenester door de langdurige regenval als een slagveld achtergelaten.
De bandensporen van de auto’s, campers en tractoren waren nog lang zichtbaar als stille getuigen op de eens zo mooie groene gazons en de aangelegde bloemperken
Mismoedig plof ik neer op een bankje en kijk nog eens vol ongeloof om me heen.
Ik zie enkele kleine slaaptentjes dobberen in het meer en ik kom tot het besef dat het akelig stil is om me heen.
De dieren hebben hun heil voorlopig elders gezocht en ik geef ze geen ongelijk.

Oh, wat zou ik graag een hartig woordje willen spreken met de hersenloze individuen die hier verantwoordelijk voor zijn. Maar wie moet je aanspreken op zoveel natuurgeweld ?
Het groepje achterlijke onverlaten die rücksichtslos hun baan snoeien door de bosschages en die onze Groenester behandelen alsof het hun eigen achtertuin is ?
Of moet ik eens stevig van leer trekken tegen het bestuur van Psy-fi ?
Misschien wel de duizenden toeschouwers die het allemaal hebben zien gebeuren maar hun mond hebben gehouden ?
Het gemeentebestuur misschien die dit oogluikend toestaat ?

De wijsheid ontbreekt me en ik vervolg mijn weg naar huis.
De telefoon brengt me terug in het heden en ik kijk nog eens naar de kop in de krant “Festivalgangers blij met Leeuwarden”.
Ik werp een blik op het scherm van mijn mobiel en neem het besluit om hem niet op te nemen.

Buiten regent het en ik begin te vrezen voor de Groenester, een herhaling van 2015 en 2016 is niet ondenkbaar eerder een vaststaand gegeven.
Bij mij rijst de vraag op “Leeuwarden blij met festivalgangers ?”
Ik kan alleen spreken voor mezelf.
Natuurlijk is het mooi dat er ook enkele mensen tussen de festivalgangers zitten die de Groenester weten te waarderen en genieten van de sfeer die dit stukje recreatie,- en natuurgebied uitstraalt.
Maar helaas zitten er tussen de ca. 15.000 bezoekers ook hele volksstammen die geen reet geven om onze Groenester.
Ze laten als dank een beschadigd en vervuild gebied achter wat maanden nodig heeft om weer te herstellen.
En de natuur zal ook dit jaar heus wel weer herstellen, al zullen de littekens nog jaren zichtbaar blijven.

E.E. Bosma
Leeuwarden

Aantal klachten Psy-Fi verdubbeld t.o.v. vorig jaar

Het aantal klachten over het Psy-Fi is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Hoe kan dat nou zult u wellicht denken? Want de Leeuwarder Courant kopte afgelopen maandag immers het artikel “Minder klachten over Psy-Fi dan in eerdere jaren“. De gemeentelijke communicatieadviseur wist de krant te melden dat er slechts 69 klachten waren geregistreerd, en dat was volgens hem een duidelijke daling ten opzichte van vorig jaar.

Wij van GSD plaatsten daar meteen grote vraagtekens bij, want dat strookte absoluut niet met onze registratie van klachten die via onze website (of in afschrift aan ons) als e-mail aan Leeuwarden zijn verstuurd. Wij zagen juist een stijging van 31 klachten in 2016 naar 90 dit jaar. Later diezelfde dag nog meldde de krant dat de gemeente zich had vergist, en dat zij niet 69 maar 100 klachten had geregistreerd.

Maar wij denken dat zelfs dat aantal van 100 klachten niet kan kloppen. Wij zijn er inmiddels namelijk achter gekomen dat 54 klachten die via het formulier van de GSD-website werden ingediend, niet zijn opgenomen in de gemeentelijke registratie. Slechts één klacht werd op die wijze wel geregistreerd, dus de benadering met het formulier werkte op zich naar behoren. Wij hebben sterk het vermoeden dat de gemeente de daarop volgende 54 klachten via een zogenaamde IP-blokkade niet meer heeft opgenomen in haar administratie.

Met andere woorden: het totaal aantal klachten dat (direct en indirect) bij de gemeente werd ingediend is niet 100 maar zou minimaal 154 moeten zijn.  Vergeleken met de stand van vorig jaar, zoals die is gepubliceerd in de ambtelijke evaluatie (daarin was sprake van 81 klachten), kunnen we dus voor 2017 feitelijk spreken van een verdubbeling van het aantal klachten.
Dat is niet alleen een fors contrast met de eerdere bewering van de gemeente, maar ook met hun correctie in tweede termijn.

Uitleg over hoe gemeente en GSD omgaan met de klachtenregistratie kunt u vinden door op onderstaande link te klikken.

Uitleg registratiemethode klachten

Een dezer dagen zullen we een overzicht plaatsen hoe de verdeling is van alle klachten qua soort, locatie en periode, die via GSD werden ingediend en die de GSD-website vervolgens doorstuurde naar de gemeente Leeuwarden.

Psy-Fi 2017: dag 5

Psy-Fi 2017, dag 5: zondag. Net als de vorige dag, zaterdag 19 augustus, werd dankzij een krachtige afstaande wind tenminste in Camminghaburen niet veel gehoord. Hetzelfde ging natuurlijk niet helemaal op voor de dorpen ten noorden en oosten van De Groene Ster, maar hoe dan ook: tot nog toe hebben ons gelukkig weinig klachten over de zondag bereikt.

registratie Psy Fi 2017 dag 5
En ook hier weer met name in de avond dat immense (32 keer, 30 dB) verschil tussen normaal [dB(A)] en bas [dB(C)]

Tot nog toe weinig klachten over afgelopen zondag – maar aan het precieze aantal van alle klachten aan het adres van Leeuwarden moeten we binnenkort toch echt een artikeltje wijden. We kunnen niet anders, want uit berichten in de Leeuwarder Courant blijkt tot onze teleurstelling dat de gemeente Leeuwarden ook nu weer het liefst klachten vergeet. Zoals dat in voorgaande jaren helaas vaker gebeurde.

Voor de duidelijkheid: GSD heeft iets van 90 klachten ontvangen; en de ervaring leert dat doorgaans het totaal aantal klachten (politie, gemeentetelefoon, klachten die niet via ons zijn ingediend) het drievoudige bedraagt van wat wij hier voorbij zien komen (en uiterst zorgvuldig bewaren). De rekensom zelf laten wij met gerust hart aan u over.
Het is nu alleen wachten tot de gemeente uhhh… opnieuw gaat tellen.

DGMR

Tja. Psy is voorbij. De tijd is aangebroken om van de kersverse ervaringen te leren. Om te beginnen het akoestisch rapport van geluidsburo DGMR. Dat rapport is een forse teleurstelling omdat het weigerde rekening te houden met de realiteit en uitsluitend naar de wensen van de opdrachtgever (Psy dus) was geschreven. Terwijl een akoestisch rapport neutraal behoort te zijn: het dient, zoals de rechter ook voorschreef, op reële wijze de te verwachten hinder voor de omwonenden te beschrijven. Zodat die redelijkerwijs binnen de perken blijft.

  • Gelet op DGMR’s berekeningen voor referentiepunten 5 en 7 hadden de dorpen richting noordwesten nooit zoveel lawaai over zich heen mogen krijgen. NOOIT, ook niet met de wind van de laatste dagen. Wij hebben voor dit verschijnsel nog altijd geen echte verklaring kunnen vinden, en kunnen slechts wachten op de resultaten van de spectrummeting

Of, zoals de kritiek van de Nederlandse Stichting Geluidhinder op het geluidsrapport DGMR het fijntjes uitdrukte:

“Daarbij komt dat die prognose primair bepaald wordt door de muziekkeuze die de organisator van het evenement heeft opgegeven bij de rapporteur. In de praktijk kan door wisselingen in de opstelling van het podium en wisselingen in de line-up het werkelijke spectrum behoorlijk van zo’n prognose afwijken. Ook de weersomstandigheden (temperatuurinversies, windkracht, windrichting en luchtvochtigheid) en de bodemdemping kunnen zorgen voor grote verschillen tussen de prognose en de werkelijke situatie.”

Wij geloven dat DGMR een serieus geluidsburo is. En een serieus geluidsburo kan en moet beter.

Afsluiting Groene Ster door Psy-Fi

Psy-Fi 2017 zorgt wederom voor een langdurige afsluiting van de Groene Ster tijdens de zomervakantie. Hieronder treft u een kaart aan waarin staat aangegeven wanneer en welke gedeelten van de Groene Ster de komende tijd zijn afgesloten.

Dit schema komt uit een bijlage van de evenementenvergunning Psy-Fi 2017 die pas 2 augustus 2017 is verleend. Beschouw GSD niet als spreekbuis van de festivalorganisatie en/of de gemeente Leeuwarden omdat wij u informeren over over de afsluiting. Maar omdat deze twee instanties nalaten u als burger en omwonende goed te informeren, doen wij dat maar. Opvallend in dat schema is dat het enige strand dat de komende 4 zomerweken beschikbaar is voor recreanten en omwonenden het naaktstrandje is. Evenals vorig jaar een totaal onwerkbare oplossing voor beide categorieën recreanten (naakt en niet-naakt).

De afgelopen weken heeft GSD meerdere malen overleg gehad met de gemeente Leeuwarden en soms ook met de festivalorganisatie van Psy-Fi. Dit overleg was onderdeel van het beroep dat de rechter heeft gedaan op de ‘strijdende’ partijen tijdens de zitting van de Voorlopige Voorziening (over Welcome to the Village 2017, zitting 18 juli), om op te houden met procederen en te starten met overleg en samenwerking. Het was daarom van onze zijde hier een beetje stil met berichtgevingen over bijvoorbeeld Psy-Fi 2017. Dit om het overleg niet te schaden of te frustreren. Echter, na een drietal overlegsessies en het lezen van de uiteindelijk uitgegeven vergunningen (die we dus vandaag pas hebben kunnen inzien), kunnen we u berichten dat we met dat overleg niets, maar dan ook helemaal niets zijn opgeschoten. Op geen enkele wijze heeft de gemeente de omwonenden tegemoet willen treden, terwijl we toch een aantal bruikbare en goed uitvoerbare voorstellen hebben aangedragen. Sterker: het is op een aantal aspecten zelfs erger geworden in vergelijking met voorgaande jaren.

Zeer binnenkort zullen wij hier nog nader op terugkomen.

Nog even een dringend advies aan u:

Als u problemen ondervindt of klachten heeft over de gang van zaken rond het Psy-Fi festival of het optreden (of gebrek daaraan) van de gemeente Leeuwarden, schroom dan niet uw klacht te melden! Het is essentieel dat uw klacht gedeponeerd en geregistreerd wordt. Hoe u dat het beste kunt doen kunt u hier vinden.

De toegankelijkheid Groene Ster tijdens Psy-Fi 2017:

Klik op afbeelding voor uitvergroting

Evenementenseizoen 2017 in de Groene Ster gaat weer van start

Het evenementenseizoen 2017 in de Groene Ster gaat vanaf 6 mei weer van start. Het gebied is nog steeds aan het herstellen van het laatste grote festival, Psy-Fi, ruim 8 maanden geleden. De sporen daarvan zijn nog altijd duidelijk zichtbaar.

De evenementen in de Groene Ster veroorzaken in meer of mindere mate overlast voor omwonenden – zelfs nog op een aantal kilometers afstand – en recreanten. Als men dat niet aan de overheid laat weten verandert er niets.

Stichting Groene Ster Duurzaam! (GSD) polst ter plekke geregeld hoe omwonenden en de vele reguliere bezoekers van De Groene Ster de evenementen ervaren. Het aantal formeel gemelde klachten, ook al zijn dat er inmiddels vele honderden geweest, blijkt in schril contrast te staan tot de verwoorde onvrede. Het schrikt nu eenmaal heel wat mensen af om uit te zoeken hoe je de onvrede over overlast vertaalt naar een klacht, die vervolgens moet worden ingediend bij onze overheidsdienaren, de gemeente.

GSD biedt hierbij de helpende hand door te laten zien hoe u eenvoudig een klacht kunt indienen bij de gemeente. Dit geldt ook voor stappen die u kunt ondernemen als u het gevoel heeft gekregen dat er niet naar u geluisterd werd. Als u dat liever heeft, kunt u ook gebruik maken van invulformulieren die automatisch als klacht naar de gemeente worden verzonden.

Hoe u een klacht indient over overlast van evenementen in De Groene Ster vindt u hier.

Limburgs festival lijkt veel op festivals Groene Ster

Het Limburgse festival Solar toont opvallend veel gelijkenissen met de meerdaagse festivals die jaarlijks in de Groene Ster worden gehouden. Het gaat hierbij niet alleen om het inhoudelijke karakter van het festival, maar ook om de ‘strijd’ die omwonenden voeren met hun gemeente als het gaat om de geluidsoverlast van meerdaagse festivals.

Solar is een 4-daags (dance)festival dat gehouden wordt in recreatiegebied de Weerd (Maasplassen) nabij Roermond. Al vanaf 2015 zijn omwonenden van dat gebied verwikkeld in procedures met de gemeente. De inhoudelijke geschilpunten die de kern vormen van de strijd tussen omwonenden en gemeente Roermond, zijn vrijwel exact dezelfde als de situatie tussen de omwonenden van de Groene Ster, in het bijzonder de Stichting Groene Ster Duurzaam!, en de gemeente Leeuwarden.

Zelfs de wijze en afhandeling van het opleggen van hoge dwangsommen (boetes) vanwege drastische overschrijdingen van geluidsnormen, verliepen in Roermond identiek aan wat gebeurde met het festival Psy-Fi in Leeuwarden: namelijk eerst hoge dwangsommen (> € 10.000,-) opleggen voor overtredingen , die echter vervolgens weer teniet werden verklaard door bestuurlijk ingrijpen van de burgemeester. Zie ook berichtgeving uit de Metro van 7 augustus 2016: Roermond eist 10.000 euro van Solar Weekend Festival.

Gisteren (21 april 2017) heeft de rechter uitspraak gedaan tussen de partijen. De omwonenden worden door de rechter voor een groot deel in hun gelijk gesteld. Kort samengevat komt het neer op de wijze van geluidsmetingen door toezichthouders van de gemeente. De gemeente hanteert namelijk een meetinterval van 5 minuten waardoor te hoge pieken van het geluid eenvoudig kunnen worden afgeroomd met lagere geluidsniveaus (=uitmiddelen). Dit geeft een verdoezeld en vertekend beeld wanneer sprake is van daadwerkelijke overschrijdingen van geluidsniveaus.

De 1-minuutsmetingen daarentegen geven wel een goed en representatief beeld van de werkelijke geluidproductie, waarbij manipulaties om het gemiddelde niveau op een misleidende wijze lager te krijgen, zoveel mogelijk worden voorkomen. In Leeuwarden wordt door GSD een vergelijkbare strijd gevoerd (op dit moment is het wachten op een gerechtelijke uitspraak n.a.v. een bodemprocedure tegen de gemeente Leeuwarden). De Limburgse rechtbank heeft inmiddels de 1-minuutsmeting verordonneert als handhavingsmethodiek door de gemeente, dit overigens geheel en al in lijn met wat zowel de StAB als de vakliteratuur adviseert. Nu Leeuwarden nog…

Een ander element is de eindtijd van festivals. Analoog aan de bodemprocedure hier in Leeuwarden ligt ook dit onderwerp in Roermond onder vuur. De Limburgse rechter constateert dat de gemeente Roermond onvoldoende motiveert hoe ze tot een eindtijd van 02:30 uur komt en stelt de omwonenden daarom in het gelijk. De Limburgse rechter constateert ook dat dit beter in lijn moet worden gebracht met eindtijden van 00:00 uur en 23:00 uur voor resp. weekeind- en doordeweeks avonden. Ook dit is geheel en al in lijn met wat de vakliteratuur adviseert.

Vermeldenswaardig is nog de gelijkenis voor wat betreft de maximale geluidsbelasting op de buitengevel en de gevolgen hiervan voor de verstaanbaarheid en slaapverstoring binnenshuis, in relatie tot de mate van isolatie van woningen. Met bijvoorbeeld slecht geïsoleerde (doorgaans oude) woningen wordt onvoldoende rekening gehouden. Ook in Leeuwarden is dit een strijdpunt.

Leeuwarden moet nog wachten op een uitspraak van de rechter over nagenoeg dezelfde onderwerpen zoals die aan bod zijn geweest in de Limburgse kwestie (klik hier voor berichtgeving hierover).

Het bovenstaande is afkomstig van een tweetal recente artikelen uit de ‘De Limburger’:

Solar: buurt krijgt grotendeels gelijk 21 april 2017
Het geruzie om Solarfestival gaat door 20 maart 2017

Hoorzitting bezwaar tegen antwoord op WOB-verzoek ‘drainage’

Op maandag 20 maart 2017 vond de hoorzitting plaats over het bezwaar dat is gemaakt tegen het antwoord van de gemeente Leeuwarden op een ingediend WOB-verzoek met vragen over het in mei 2016 aangelegde drainagesysteem in de Groene Ster. Zie ook eerdere berichtgeving hierover op deze site.

Een week vóórdat de hoorzitting diende heeft de gemeente haar verweer tegen het bezwaar kenbaar gemaakt. Dit verweerschrift was hoofdzakelijk verhullend omdat hierin vooral werd aangegeven waarom bepaalde informatie niet kon worden gegeven. Aanvankelijk gaf de gemeente namelijk aan dat op bepaalde vragen geen antwoord kon worden gegeven omdat gegevens hierover simpelweg niet in haar bezit waren.

Uit haar verweer bleek echter dat de gemeente juist een bewuste keuze heeft gemaakt om haar toezichtfunctie – op de bouw van tijdelijke bouwwerken voor het Psy-Fi festival, op terrein dat is voorzien van een drainagesysteem – niet uit te oefenen. De gemeente heeft besloten (wie dat heeft beslist is onduidelijk, waarmee een additionele WOB-procedure wordt overwogen) om, in tegenstelling tot wat de betreffende evenementenvergunning daarover te zeggen heeft (blad 7 punt 4.4), partijen rechtstreeks met elkaar zaken te laten doen. Hierdoor wist de gemeente dus als het ware van niets, in verband met het WOB-verzoek. Deze onterechte werkwijze betekende dat de Psy-Fi organisatie rechtstreeks zaken moest doen met het bedrijf dat verantwoordelijk was voor het inmeten van het drainagesysteem (iets dat, vanwege de volslagen onbekendheid met de ligging van de drainage, tijdens de opbouwfase van Psy-Fi nog hals over kop moest plaatsvinden ter voorkoming van mogelijke schade). De gemeente werd dus niet voorzien van de inmeetgegevens. Later, na telefonische consultatie (dd. 2 januari 2017) met het bedrijf in kwestie, bleek dat de gegevens alleen bij hen in bezit waren. De gemeente was daarom niet bekend met de precieze ligging van het drainagesysteem of de kosten van de inmeetsessie (waarover WOB-vragen zijn ingediend). Hoe dat dan moet met de aanstaande meerdaagse festivals in 2017 in de Groene Ster was op dat moment niet duidelijk. Inmiddels heeft de gemeente in haar verweer aangegeven dat in het voorjaar van 2017 de drainage opnieuw zal worden ingemeten. Tot op heden is dat echter nog niet gebeurd.

Ook eventuele reparaties aan het drainagesysteem moesten direct, zonder tussenkomst van de gemeente, tussen de festivalorganisatie en het bedrijf dat verantwoordelijk was voor de aanleg van de drainage, worden geregeld. Er is geconstateerd dat er sprake was van meerdere beschadigingen aan het drainagesysteem (een fotoreportage hierover wordt nog op de site geplaatst). Zowel de gemeente als het bedrijf in kwestie hebben aangegeven dat reparaties zijn uitgevoerd. Aangetoond kan worden dat de bewering van geen van beiden juist is en door één van hen (te weten het bedrijf) zelfs is verzonnen. De reparaties hebben namelijk niet plaatsgevonden. Dat is één van de oorzaken waarom, na een paar regenbuien, op de grote zonneweide nog steeds van zoveel wateroverlast sprake is.

Ten aanzien van de kosten voor de aanleg van het drainagesysteem gaf de gemeente aan dat zij enkel offertes in haar bezit had, en geen facturen. In het verweerschrift wordt zelfs aangegeven dat de offertes gefungeerd zouden hebben als facturen. Een volstrekt onacceptabele werkwijze waarmee de Adviescommissie dan ook grote moeite had. De gemeente gaf tijdens de hoorzitting aan een hernieuwde poging te zullen doen om de facturen alsnog boven water te krijgen.

(onbruikbare) schets drainagesysteem Groene Ster

Tenslotte overhandigde de gemeente nog de toegezegde schets van de ligging van het drainagesysteem. Zij heeft die kennelijk recent toch nog weten te bemachtigen van het bedrijf dat de drainage heeft (laten*) aanleggen. Deze schets is echter geen juiste weergave van het werkelijke drainagesysteem. GSD bezit een fotoreportage over het leggen van de drainage op 24 mei 2016 (ook die zal op de site nog worden geplaatst), waaruit duidelijk blijkt dat de schets hiernaast niet klopt en in feite zelfs volstrekt zinloos en onbruikbaar is.

 

 

* Het bedrijf dat de opdracht heeft gekregen om een drainage in de Groene Ster aan te leggen heeft dit niet ‘in haar portfolio zitten’, en heeft deze klus dus (onder)uitbesteed aan een bedrijf dat hierin wél is gespecialiseerd. Ook hierover wordt een nader WOB-verzoek overwogen omdat dit volgens de aanbestedingsregels van de gemeente niet zonder meer toegestaan is.

Pagina 1 van 212