GSD volop in het nieuws op laatste dag in maart

Er is vandaag weer volop reuring geweest over de festivals in de Groene Ster in diverse media .

Theo van Gelder, stichtingsvoorzitter GSD,  is geïnterviewd door zowel de Leeuwarder Courant als Omrop Fryslân. De Leeuwarder Courant kopte op haar voorpagina de titel “Bedreigde dieren plaag voor festivals Groene Ster“. Dit had beter gewijzigd kunnen worden in “Festivals plaag voor bedreigde dieren in de Groene Ster“. Dat doet meer recht aan de feitelijke situatie.

De interviews kunt u respectievelijk lezen en

 

Huilen in de Groene Ster

Zo luidde vandaag een artikel op de site van Liwwadders (klik op onderstaand logo voor het artikel). Het betrof het relaas van een aantal recreanten die de wateroverlast in de Groene Ster na een aantal regenbuien in de 2de helft van november met foto’s hadden vastgelegd. In mei/juni 2016 had de gemeente juist op die locatie een kostbare investering gedaan door de aanleg van een uitgebreid drainagesysteem ter voorkoming van de voortdurende wateroverlast aldaar.

De effectiviteit van deze drainage is vrijwel nihil gebleken als gevolg van het feit dat de drainage op een aantal plaatsen is vernield door festivals. Vooral het festival Psy-Fi is hier debet aan omdat zij op die locatie podia en tenten bouwen, waarbij de op slechts 50 centimeter diepte liggende drainagepijpen door heel wat palen worden geraakt. De exacte ligging van die pijpen is slechts ten dele bekend bij de gemeente.

Ook is de toplaag rond de podia en tenten ernstig verdicht door het zware materieel dat gebruikt wordt bij de op- en afbouw fase en de vele duizenden bezoekers die deze toplaag hebben aangestampt. De waterdoorlaatbaarheid is hierdoor aanzienlijk belemmerd.

2016-12-02_132740

 

Ingezonden brief GSD in LC over brede discussie geluid

Sinds enige weken is er een discussie in de LC over het grote aantal klachten van inwoners van Leeuwarden en daarbuiten over geluidsoverlast door festivals. Dit onderwerp gaat Groene Ster Duurzaam nauw aan het hart en daarom is een brief ingezonden die op 23 september 2016 is geplaatst in de rubriek “Te Gast”. Hierin is te lezen hoe geluid wel kan worden beperkt. Hierna twee van de stukken uit de krant met een link er heen en de tekst van de ingezonden brief.

Stuk LC met interview Gaastra
Stuk LC over geluid
Ingezonden brief