Geluid WttV 2017 zorgt voor overlast

De eerste dag van WttV, 21 juli 2017, zorgde voor behoorlijke geluidsoverlast in met name Camminghaburen. De Beleidsregel 2017, die nota bene door Leeuwarden zelf is geschreven en o.a. maximaal 10 dB afstand tussen dB(A) en bas voorschrijft, werd namelijk gewoon niet gehandhaafd.

Dat valt duidelijk te zien aan de scheiding in het geluid rond 23.30. Het “nachtregiem”, met zogenaamd 20 dB minder, gaat daar alleen maar voor de schijn in: de dB(A) gaat daar weliswaar keurig naar beneden, MAAR de dB(C), de bas, dat deel van het geluid dat helaas voor de echte hinder zorgt, blijft vrijwel gelijk… Zwakt maar met nauwelijks meer dan 5 dB af…

De hinder voor de omgeving nam dus in het geheel niet af.

Ook het tijdstip van het ingaan van het nachtregime, 23.30, is verrassend: de Beleidsregel rept er niet van, en in 2016 had de rechter 23.00 als tijdstip opgelegd.

Al met al ging de praktijk van de eerste dag van WttV regelrecht in tegen alle gerechtelijke uitspraken, tegen de door Leeuwarden naar eigen zeggen geraadpleegde vakliteratuur, tegen Leeuwarden’s eigen Beleidsregel, en niet te vergeten ook de aannames die het bureau DMGR hanteerde bij het opstellen van haar geluidsrapport.

WIND: ZZO- O, 2 Bft

vrijdag

hier een detail van vrijdag 23.00 - zaterdag 02.30. Het rode gedeelte is allemaal overschrijding

zaterdag begon weer luid, maar dit keer ging het na enen ‘s nachts iets beter
zaterdag was zo luid omdat de Beleidsregel (10 dB afstand) wéér niet werd gehandhaafd
rood is de overschrijding, en groen is wat het had MOETEN zijn (met andere woorden: het maximum aan bas dat er had mogen klinken)zondag, de laatste dag, bleef eindelijk (meestal) binnen de normen