Geluid

De overlast in de Groene Ster bestaat aan de ene kant uit overbelasting van het terrein door er met vrachtauto’s in te rijden en er met teveel mensen tegelijk te feesten. De andere vorm van overlast is overmatig geluid. Deze vorm van overlast reikt tot ver buiten de grenzen van de Groene Ster. In dit dossier willen we u achtergrondinformatie geven over geluidsoverlast.

Hieronder een zevental onderwerpen die kort worden uitgelegd:

1. Wat is een decibel, dB(A) of dB(C)?
2. Meer informatie over dB(C)
3. Kan het geluid ook beter gemeten worden?
4. Wat zou het beste zijn in de Groene Ster?
5. Wat zegt de Nederlandse Stichting Geluidshinder?
6. Technische informatie voor geïnteresseerden
7. Over bastonen

Informatie over geluidsoverlast is ook te vinden op de site van Nederlandse Stichting Geluidshinder. Aanbevolen!

En voor wie nog meer wil lezen, bevelen we www.lagertoontje.nl aan.