Gemeente (en PSY FI) diep door het stof bij de rechtbank

De gemeente Leeuwarden is gisteren (3 april) bij de rechtbank heel diep door het stof gegaan.

Wat was het voorliggende probleem bij de rechtbank?
In de kern ging het bij de zitting om de vergunningen voor het evenement PSY FI van 2016. Voor dat evenement had de gemeente een kampeervergunning, een geluidsontheffing en een evenementenvergunning afgegeven. De opbouw van die vergunningen was hetzelfde als van de vergunningen in 2015. En vorig jaar had de rechter twee vergunningen uit 2015 vernietigd.

Wat was het standpunt van de gemeente?
Tot op de dag van de zitting heeft de gemeente altijd volgehouden dat de vergunningen “OK” waren. Er moest alleen maar een beetje beter gemotiveerd worden waarom de gemeente ze mocht afgeven.

Wat deed de rechtbank?
De rechtbank zette de gemeente bij het begin van de zitting de pin op de neus. Als de gemeente bij haar standpunt zou blijven was het vooruitzicht een uitgebreide inhoudelijk behandeling op de zitting met wéér vernietigen van de vergunningen. De enige manier om daar onder uit te komen was als de gemeente zou toegeven dat ze “volledig fout” zaten met de afgegeven vergunningen uit 2016 en zou toezeggen om het in 2018 “compleet anders” te doen.
Dat is dan ook tandenknarsend gebeurd: de vertegenwoordigers van de gemeente hebben met zichtbare tegenzin toegegeven dat de vergunningen uit 2016 (en 2017) helemaal verkeerd waren. Die hadden nooit zo mogen worden afgegeven.
De gemeente beloofde de vergunningen voor 2018 geheel te herzien en daarbij rekening te houden met alle belangen (bijvoorbeeld meten van bastonen, geluidsniveaus, de natuur en toegang tot het terrein voor de gewone bezoekers van de Groene Ster).

In feite heeft de gemeente dus de vergunning uit 2016 voor PSY FI zelf onbruikbaar verklaard.

Juridische kretologie en puntjes op de i
De gemeente heeft aan het begin van de zitting deze 180 graden draai gemaakt. Dat betekent dat vanaf dat moment de inhoud van de vergunning uit 2016 niet meer van belang is (want de gemeente gaat “het helemaal anders” doen in 2018, heeft ze de rechter beloofd). In juridische termen is er dan “geen proces belang meer” voor de eisende partij (GSD). De zaak doorzetten is dan niet zinvol meer en de rechtbank sluit dit kort door “eisers niet ontvankelijk” te verklaren.

Wat betekent dat voor de uitspraak?
GSD heeft volledig gelijk gekregen van de gemeente, direct aan het begin van de zitting. Maar dat betekent wel dat er geen inhoudelijke behandeling is geweest van de geluidsontheffing en de evenementenvergunning. De mondelinge uitspraak van de rechtbank “niet ontvankelijk” klinkt enigszins vreemd. Maar in dit geval betekent het dat GSD door de gemeente Leeuwarden met terugwerkende kracht volledig in het gelijk is gesteld. En dan is er verder geen rechtszaak meer mogelijk.

Uitzondering: de kampeervergunning
De kampeervergunning voor bezoekers van PSY FI was nog niet eerder door de rechtbank beoordeeld. Dus die zaak is op de zitting wel inhoudelijk behandeld. Ook al omdat de gemeente in feite heeft aangegeven dat ze dat in 2018 wel op dezelfde manier gaan doen als afgelopen jaren.

De uitspraak hierover volgt hopelijk over zes weken. We houden jullie op de hoogte!