Groene Ster illegaal afgesloten

De organisatie van PsyFi moest vandaag de Groene Ster weer open stellen voor het algemene publiek volgens de vergunning die de gemeente Leeuwarden aan de organisatie heeft afgegeven. Mensen die na vier weken eindelijk weer eens een ommetje willen maken worden door medewerkers van een beveiligingsbedrijf tegen gehouden en huiswaarts gestuurd. Hiervoor is echter geen juridische grond en de medewerkers van het beveiligingsbedrijf gaan hun boekje te buiten.

Om aan deze misstand onmiddellijk een einde te maken is door het bestuur van Groene Ster Duurzaam een brief met spoed aan medewerkers van de gemeente Leeuwarden gestuurd. Een kopie hiervan vindt u hieronder.

Handhavingsverzoek