Klacht

U heeft een klacht?

Als u klachten heeft omdat u overlast ervaart in of buiten de Groene Ster, dan wordt daar alleen wat mee gedaan als u uw klacht kenbaar maakt bij de instanties en mensen die iets kunnen veranderen aan de omstandigheden die tot de klacht leiden.

Het hangt van uw situatie af, wie u het beste kunt benaderen.

Hiernaast staat wat u kunt doen en wie u moet bellen of mailen.

Noot: Vorig jaar hadden wij op de website ook geautomatiseerde klachtenformulieren gemaakt om het u wat makkelijker te maken. Hiervan zien wij dit jaar af, omdat gebleken is dat de klachtenformulieren die via de website werden doorgestuurd naar de gemeente Leeuwarden opzettelijk werden geweigerd en dus niet werden opgenomen in de telling. In de beeldvorming naar de media kon zodoende de gemeente Leeuwarden in 2017 de klachtenregen beduidend afzwakken (zie hier wat er toen gebeurde). Vandaar dat het nu handmatig moet, met het verzoek een kopie in afschrift (“cc”) te sturen aan klacht@groenesterduurzaam.nl

Ik woon in de gemeente
U woont in Leeuwarden. Waar heeft u last van (gehad) ?
U woont in Tytsjerksteradiel. Waar heeft u last van (gehad) ?
Waar heeft u last van (gehad) ?