Leeuwarden opnieuw voor de rechter gedaagd door GSD

De gemeente Leeuwarden is opnieuw voor de rechter gedaagd door GSD. Op 18 juli aanstaande dient een nieuwe (zoveelste) zitting voor een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Noord-Nederland (RbNN), locatie Leeuwarden.

GSD voelde zich hiertoe genoodzaakt omdat een uitspraak van de onlangs op 4 juli gehouden bodemprocedure over Psy-Fi 2015 – 2016 niet vóór de aankomende twee festivals (Welcome to the Village en Psy-Fi 2017) kan worden verwacht. De normale termijn voor een uitspraak is 6 weken, maar dat kan zelfs nog langer duren. Tijdens de bodemprocedure van 4 juli heeft de rechter daarom gevraagd of GSD om die reden van plan is om een voorlopige voorziening aan te vragen. GSD gaf toen aan dat nog in beraad te moeten nemen, maar heeft hier inmiddels toe besloten.

Daar komt ook nog bij dat er op dit moment een intense discussie gaande is tussen GSD en de gemeente over de interpretatie van een recente uitspraak (26 juni 2017) van de rechter in de bodemprocedure Welcome to the Village 2015 – 2016. Het ging hier voornamelijk over het hoofdstuk geluid met de bijbehorende ontheffingen. De discussie spitst zich op dit ogenblik toe op de normen die volgens GSD gesteld zouden moeten worden aan de lage bastonen (het dB(C)), bij de referentiepunten die rond De Groene Ster staan. Deze referentiepunten dienen ter bewaking van geluidsoverlast voor de omwonenden. Hoewel de rechter instemt met de beroepsgrond die GSD hierover heeft ingediend, denkt de gemeente de uitspraak toch anders te moeten uitleggen. Ook dit aspect – het feit dat naar oordeel van GSD de gemeente de uitspraak van de rechter verkeerd uitlegt – zal in de komende zitting aan de orde komen. Hierover zal later worden bericht.