Massale bomenkap Groene Ster dreigt

Massale bomenkap in de Groene Ster dreigt en dat is niet omdat bomen ziek zijn. Het kan niet anders dan dat deze bomenkap te maken heeft met de niet aflatende ambitie van de gemeente Leeuwarden om van de Groene Ster een permanent festivalterrein te maken.

Enige weken geleden hebben wij u bericht over werkzaamheden die werden verricht in de Groene Ster. Het betrof hier de aanleg van kabels, leidingen en andere infra-voorzieningen (krachtstroom, waterleiding, riool, glasvezel, verdeel-/aansluitkasten en een trafostation). Hoewel zowel de besluitvorming van het College B&W van 16 april 2019, de verklaring van de gemeentelijke woordvoerder én de verklaringen van werknemers van de uitvoerende aannemer volstrekt helder aangeven dat deze voorzieningen louter bedoeld zijn om de meerdaagse muziekfestivals in de Groene Ster te faciliteren, ontkent – nadat GSD nadere vragen is gaan stellen – gemeente Leeuwarden vervolgens in alle toonaarden dat de aanleg bedoeld is voor de drie jaarlijks te houden meerdaagse muziekfestivals, en beweert dat het in plaats daarvan bedoeld is voor algemeen gebruik in de Groene Ster. Wat een lariekoek!

‘As we speak’ worden de (inmiddels aangelegde) voorzieningen voor het eerst voor ‘algemeen gebruik’ ingezet ten behoeve van het muziekfestival Welcome to the Village …

De aanleg van deze voorzieningen is feitelijk een voorschot op het nieuw beoogde bestemmingsplan en is daarom dus strijdig met het huidige bestemmingsplan. Dit strijdig gebruik hebben we aanhangig gemaakt bij de bestuursrechter in kort geding. Tot onze verbijstering heeft de gemeente de voorzieningenrechter er echter van weten te overtuigen dat de aanleg wel degelijk voor algemeen gebruik was bedoeld (waarbij ui-ter-aard medegebruik door festivals aan de orde kan zijn), en dat er dus van strijdig gebruik geen sprake kan zijn.

Of, om het samen te vatten: “if it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck – it anyhow ain’t no duck” (volgens deze rechter).

Om een geheel andere reden had deze rechtszaak voor ons toch nog enige zin. Het gemeentelijk verweer in deze zaak bevatte namelijk een – voor ons toen nog onbekend – rapport over een Natuurtoets, die dit voorjaar door een door de gemeente ingehuurd adviesbureau was verricht om de beoogde werkzaamheden te toetsen aan de Wet Natuurbescherming. Tot onze schrik betroffen de in het rapport beschreven werkzaamheden niet alleen de aanleg van kabels etc., maar, goed weggemoffeld, ook de voorgenomen kap van ALLE bomen in een vrij groot natuurgebied van de Groene Ster!
De tekst in het betreffende rapport luidt:

En figuur 1.1. ziet er als volgt uit:

Nader uitvergroot en duiding:

Binnen het geel omrande gebied worden alle bomen verwijderd. De rode pijlen geven de vorig jaar reeds verwijderde bomen aan die toen gekapt werden zijn onder het valse voorwendsel van ziekte. Onzin natuurlijk, want er moest namelijk podiumruimte worden gecreëerd voor het festival Conference of the Birds (1) en kampeerruimte voor de tipi-tenten (verhuur) van Psy-Fi (2).

Of er nog meer projecten op stapel staan om de Groene Ster uiteindelijk om te vormen tot een permanent festivalterrein, is ons verder op dit moment nog niet bekend. Duidelijk is wel dat er door deze gemeente kosten nog moeite gespaard worden om, onder het mom van ‘het doel heiligt alle middelen’, van de Groene Ster een groot festivalterrein te maken dat tijdens de zomerperiode minstens twee maanden lang geclaimd kan worden door commerciële partijen (die daarvoor bovendien ook nog eens vele tonnen krijgen uit de openbare pot).

Leeuwarden moet immers dé popstad worden van het noorden. Een onbezonnen regenteske ambitie van cultuurwethouder Feitsma.