Oordeel Nederlandse Stichting Geluidshinder over geluid van Psy-Fi

In 2017 had Psy-Fi op voorstel van de gemeente Leeuwarden een geluidsbureau (DGMR) uit Arnhem ingehuurd. Taak van het bureau was om vooraf te beoordelen of Psy-Fi wel binnen de door de gemeente gestelde grenzen zou kunnen blijven. Die geluidsgrenzen van de gemeente Leeuwarden zijn overigens veel te ruim, maar dat is een andere discussie.

Bij zo’n beoordeling vooraf is het van belang wat voor soort muziek er gemaakt wordt. En met name ook hoeveel bastonen er in die muziek zitten. Voor het indelen van muziekgeluid heeft de NSG (Nederlandse Stichting Geluidhinder) een landelijk erkend systeem gemaakt.

Muziek wordt ingedeeld in vijf klassen (spectra genaamd):

  • Achtergrondmuziek (zoals in restaurant, eetcafé of kantine)
  • Pop (zoals in bruin café, automatenhal of sportkantine)
  • Dance (zoals in discotheek, dansstudio of sportschool)
  • House (zoals in schouwburg, feestzaal, discotheek met DJ)
  • Ultra bas (grootschalige evenementen met veel bastonen).

Het probleem is dat het geluidsbureau DGMR aan Psy-Fi is gaan vragen wat voor type muziek Psy-Fi zou gaan maken. Psy-Fi ‘dacht’ dat ze geluid gingen produceren dat een mix was van “POP” en “Dance”. Dat zijn na “Achtergrondmuziek” de twee lichtste vormen van muziek in het rijtje van de NSG!

Het geluidsbureau DGMR heeft die mededeling van Psy-Fi voor zoete koek opgegeten en heeft deze spectra als basis voor de berekening gebruikt. Het gevolg was natuurlijk weer erg veel klachten over het geluid van Psy-Fi in 2017. Positief is dat de gemeente Leeuwarden ook tijdens het hele evenement met twee zogeheten spectraalmeters van de firma Munisense het geluid heeft laten meten. Daarmee kunnen deskundigen dan de klasse van de muziek die wordt gemaakt, bepalen.

Onze stichting heeft bij de gemeente de meetresultaten opgevraagd en die laten beoordelen door de NSG. Het oordeel van de NSG is te lezen in deze brief: Het geluid van Psy-Fi zit afwisselend in de zwaarste en op één na zwaarste klasse: “House” en “Dance”.

Dat betekent dat de berekeningen over het geluid van geluidsbureau DGMR ook helemaal verkeerd zijn uitvallen: in het voordeel van Psy-Fi en in het nadeel van de omwonenden.
Uiteindelijk ligt de grootste fout natuurlijk bij de gemeente Leeuwarden. Die heeft genoegen genomen met een rapport dat door Psy-Fi is aangeleverd en dat op drijfzand gebaseerd was.

Een goed gezegde in dit verband is “vertrouwen is goed, maar controle is beter”.
En nu Psy-Fi en DGMR het vertrouwen beschaamd hebben is een nog nadrukkelijker controle voor dit jaar op zijn plaats.