Open brief aan College van Leeuwarden

GSD heeft in een Open Brief aan het College van Burgemeester & Wethouders nog eens dringend onder de aandacht gebracht hoe de juridische werkelijk met betrekking tot meerdaagse festivals in de Groene Ster er op dit moment uitziet en wat er aan het huidige Leeuwarder evenementenbeleid feitelijk mankeert. Dat is naar oordeel van GSD niet al te best.

In deze brief hebben we een aantal suggesties gedaan om de discussie tussen gemeente en GSD proberen vlot te trekken. Dit advies behelst uiteraard het respecteren van alle gerechtelijke uitspraken door de gemeente en festivalorganisaties, maar ook het terugbrengen van enige balans in het festivalvolume van de Groene Ster. Met name is dit aan de orde vanwege de nadrukkelijke verruiming van dat volume door extra evenementen in het kader van Cultureel Hoofdstad 2018.

U kunt onze ‘Open Brief’ hier vinden.