Promised Land 2017; een terugblik

Promised Land 2017 is alweer achter de rug. Een korte terugblik.
klik hier voor een overzicht van het geluid

Eigenlijk was er sprake van twee festivals, waarvoor slechts één evenementenvergunning is afgegeven. Op 9 juni werd het zogenaamde ‘Groene Ster Open Air’ gehouden en op 10 en 11 juni het Promised Land festival. Merkwaardig, want door deze festivals onder één vergunning te brengen zou de deur opengezet kunnen worden om de limiet van drie meerdaagse festivals, zoals vastgelegd in de omgevingsvergunning, te omzeilen. De gemeente is om een verklaring gevraagd.
Het antwoord luidde dat het één en dezelfde organisatie betrof die beide festivals organiseerde, en dat gebruik kon worden gemaakt van elkaars podia. We houden het voor u in de gaten in hoeverre men de festivaldruk in de Groene Ster al dan niet (stiekem) probeert op te rekken.

De opbouw van het festival verliep rustig en het leek er aanvankelijk op dat de bouwploegen netjes volgens de vergunning maatregelen troffen om natuurschade zoveel mogelijk te voorkomen door het leggen van rijplaten.

Naarmate de bouwdrukte toenam reden er weer tal van (zware) voertuigen over het grasveld van de grote zonneweide. Dankzij de langdurige droogte van de afgelopen tijd en het tegenvallend bezoekersaantal is de schade echter beperkt gebleven.

Triest is wel de constatering dat bij de bouw van een aantal grote tenten er meer dan ruim 200 (!) 1 meter lange grondankers zijn gebruikt zonder rekening te houden met de pas vorig jaar aangelegde drainage, die namelijk op een diepte van 50 cm ligt. GSD heeft de gemeente uitgebreid om waarborgen gevraagd ter voorkoming van schade aan de drainage. De vergunning geeft slechts aan dat de festivalorganisatie maar contact moet zoeken met het bedrijf dat de drainage in 2016 heeft aangelegd. Met andere woorden: de gemeente onttrekt zich dus aan haar verantwoordelijkheid. Geconstateerd is dat het bedrijf geen enkele aanwijzing heeft gegeven waar de drainage zou kunnen liggen. Dat is ook onmogelijk, want intussen is gebleken dat het bedrijf in kwestie niet eens weet waar de drainage ligt…

Niet alleen de drainage zal (zeer waarschijnlijk) zijn geraakt, ook een waterleiding moest het ontgelden.

Locatie gesprongen waterleiding

Gebruik grondankers langer dan diepte drainage

GELUID Met name de eerste dag van Promised Land zorgde voor veel overlast, iets wat nog verergerd werd doordat de gemeente Leeuwarden liever geen kritische geluiden wilde horen, en daarom plompverloren het bekende email adres festivals@leeuwarden.nl al meteen vanaf de eerste dag van het festival uitschakelde… Op deze manier kon de burger natuurlijk nergens naartoe en was het alleen nog maar heel moeilijk mogelijk om een klacht in te dienen. Het festival was dit keer bovendien een heel stuk luider dan in voorgaande jaren. Bewijs dat de Beleidsregel 2017 niet deugt, laat staan serieus wordt gehandhaaft (zie hieronder).

De metingen zijn uitgevoerd met een Klasse I meter aan de westkant van het terrein, op minder dan 800 meter afstand van het festival. Met gekalibreerde handmeters werden, op veel grotere afstanden, in de Trynwâlden vrijwel dezelfde waarden gemeten, reden om aan te nemen dat het maximale verschil van 10 dB tussen het normale muziekgeluid (dB(A)) en de bas (dB(C)), zoals duidelijk opgelegd in zowel de Beleidsregel Geluid 2017 als de vergunning voor het festival zelf, fors is overschreden. Alleen een grote overschrijding van het voorgeschreven verschil tussen dB(A)-dB(C) (=bastonen) kan voor deze overeenkomst namelijk een begrijpelijke verklaring zijn.

Op de tweede dag van Promised Land, op 11 juni, ging het er iets minder hard aan toe. De piek aan het eind, tegen 2300, is het vuurwerk. De knallen daarvan veroorzaakten onrust onder (broedende) vogels tot voorbij Bouwepet, boven Ryptsjerk.

Golden Earring

Het open-air festival met Golden Earring, op 9 juni, hield zich daarentegen wél goed aan de regel van 10 dB maximale afstand tussen dB(A)-dB(C). Goed en luid hoorbaar, zeker, ook op meerdere kilometers afstand, maar een stuk minder hinderlijk.