Psy-Fi zet vanaf 7 uur ’s ochtends de volumeknop al open

Met honderden klachten vorig jaar, dreigementen van de organisatie om weg te blijven bij restricties en rechtszaken die verloren werden leek het horror-festival PsyFi op de weg uit Leeuwarden maar nu heeft de gemeente toch een vergunning verleend. Daarover wordt wel breed uitgemeten dat de voorwaarden allemaal veel strenger zijn, maar het grootste probleem waarover verreweg het meeste is geklaagd: het monotone basgeluid dat met de windrichting mee menig huis binnendrong blijft net zo. Vanaf 7 uur ’s ochtends mogen de mensen die in de windrichting wonen zich verheugen in langdurige overlast. De organisatie heeft namelijk de mogelijkheid om tot 23u ’s avonds op een veel te hoog niveau geluid te maken. De norm voor bastonen in Leeuwarden is veel en veel te hoog.

Hieronder de tijden en de normen en de bijbehorende stukken.

Tabel geluidsontheffing Psy-Fi 2016
Programma op- en afbouw Psy-Fi 2016
Overzichtskaart Psy-Fi 2016