Uitspraak Adviescommissie Psy-Fi 2017

De Adviescommissie die zich gebogen heeft over de ingediende bezwaren van GSD tegen de vergunningverlening van Psy-Fi 2017, heeft uitspraak gedaan. Het meest opmerkelijke van de uitspraak is de gekozen aanvliegroute van deze commissie. In plaats van de opgebrachte bezwaren al dan niet gegrond te verklaren heeft deze adviescommissie er voor gekozen om een aantal bezwaren onder voorwaarden gegrond te verklaren. Zij maakt bij haar uitspraak namelijk een soort voorbehoud door verweerder (lees: gemeente) een kans bieden om een (in eerste instantie) gegrond verklaard bezwaar alsnog ongegrond te laten verklaren. De gemeente kan dat tot stand brengen indien zijn bij haar ‘beslissing op bezwaar‘ haar argumentatie uit haar aanvankelijke verweerschrift bij stelt dan wel beter onderbouwd. Een soort mogelijkheid dus voor verweer in tweede termijn. Juridisch gezien maakt zij (de commissie) zichzelf hier wel heel makkelijk vanaf.

Daarnaast heeft de commissie een aantal bezwaren niet ontvankelijk verklaard omdat zij verwacht dat deze bezwaren enkel nog voor 2017 en daarvóór golden en gelet op de uitspraken van de rechtbank in de bodemprocedure rond Psy-Fi 2015  (14 juli 2017) zich niet meer zullen voordoen tijdens het festivalseizoen van 2018 en daarna. Met ander woorden: deze bezwaren hebben verder geen feitelijk procesbelang meer. Aldus de opvatting van de adviescommissie; GSD denkt daar toch wat genuanceerder over.

Hoe dan ook is het advies – in tegenstelling tot vele andere bezwaarschriftenprocedures in het verleden – op verschillende manieren in te kleuren. Een simpel zwart-wit onderscheid (gegrond-ongegrond) is door ons niet te duiden. Uiteraard bent u vrij om van het uitgebrachte advies kennis te nemen.

Wij willen onze uiteindelijke appreciatie over deze bezwaarschriftenprocedure dan ook pas opmaken als het slotstuk van de procedure daar is, te weten de ‘beslissing op bezwaar‘ vastgesteld door het College van B&W. Dat is voor GSD bepalend in hoeverre een bodemprocedure bij de rechtbank (een soort beroep) zal worden ingezet.

Het krijgt dus nog een vervolg.