Wethouder T-diel met opdracht naar Leeuwarden

De blunders van Leeuwarden bij PsyFi hebben er toe geleid dat er in de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel anderhalf uur lang over deze kwestie is nagepraat. Voorafgaand aan de vergadering had wethouder Rijpstra al een memo over deze kwestie aan de raad gestuurd, een kopie vindt u hieronder. De voorzitter van Groene Ster Duurzaam maakte van de mogelijkheid gebruik bij deze vergadering in te spreken. Daarna spraken alle fracties en de wethouder lange tijd verder. Naast de door de wethouder voorgestelde maatregelen werd ook nog aangedrongen op een verkorting van de afsluiting van de Groene Ster en het meten van dB(C) geluid, wat de wethouder toezegde. GSD is tevreden over de opstelling van de gemeente T-diel, ze neemt de overlast van de festivals serieus en is bereid daarnaar te handelen. GSD vertrouwt er op dat de gemeente Leeuwarden de intenties van T-diel serieus neemt en hier gehoor aan geeft. Vanzelfsprekend zal hierbij door GSD wel een vinger aan de pols worden gehouden.

Wie zin heeft, kan de vergadering terugzien, klik daarvoor op de foto van de burgemeester hieronder.

In de lokale media is verslag gedaan van de raadsvergadering. De meest uitgebreide verslaggeving vindt u op WaldNet, klik op de foto.

Uitzending raadsvergadering
Verslag op WaldNet
Memo wethouder Rijpstra