Gemeentelijk ecologisch bureau A&W

De term ‘GEMEENTELIJK ecologisch bureau A&W‘ wordt bewust door ons gebruikt. Het bureau Altenburg & Wymenga uit Feanwâlden (Veenwouden) staat op haar eigen website te boek als “onafhankelijk ecologisch onderzoek- en adviesbureau“. Ook in de aanhef van diverse in opdracht van de gemeente Leeuwarden gemaakte rapporten over ecologische effecten van festivals in de Groene Ster, benadrukt A&W haar onafhankelijke positie in relatie tot haar opdrachtgevers; de gemeente Leeuwarden in het bijzonder.

 

GSD heeft inzake het Groene Ster-dossier echter ernstige twijfels over deze onafhankelijke positie van A&W. Deze twijfel komt voort uit een aantal inhoudelijke studies van de A&W- Groene Ster rapporten, en dan met name de onderliggende conceptversies daarvan (via WOB-procedures opgevraagd); de wijze van optreden door A&W tijdens rechtszittingen en de ecologische contra-expertise die GSD heeft laten uitvoeren.

 

Wat uit deze studies vooral naar voren komt is: “wie betaalt, bepaalt”. Daarom hebben we een nieuwe term geïntroduceerd: wensecologen. Zowel festivalorganisaties als de gemeente Leeuwarden bedienen zich graag van wensecologen.

 

Uiteraard hebben we A&W rechtstreeks geconfronteerd met onze zienswijze. A&W zegt zich echter niet in onze kritiek te herkennen.