muziek spectrum

Er is sprake van verschillen in de accenten op bepaalde geluidsfrequenties bij diverse muzieksoorten. Ook is er verschil in hoeveel mate de dB(A) en de dB(C) qua geluidsdruk uit elkaar liggen. Men noemt dat een muziekspectrum. Men onderscheidt tegenwoordig de spectra achtergrond, pop, dance, house en ultra-bas.

De keuze welk muziekspectrum bij de berekeningen voor een evenement wordt gebruikt (waarbij altijd uitgegaan moet worden van het ‘worst case scenario’) is van groot belang. Dat is omdat alleen met het juiste spectrum een betrouwbare voorspelling kan worden gemaakt van de geluidsniveaus voor de omwonenden. Naarmate het spectrum ‘lichter’ is (dus met andere woorden: minder bas bevat) kunnen hogere geluidsniveaus worden gebruikt bij de bron. Het spectrum achtergrond is de lichtste vorm; het spectrum ultra-bas de zwaarste.