Welkom op de website van de Stichting Groene Ster Duurzaam!

Wie zijn wij?

De stichting Groene Ster Duurzaam! (GSD) heeft als doel de recreatie- en natuurgebieden ten oosten van de gemeente Leeuwarden, de Groene Ster (ook wel Kleine Wielen genoemd) en het Natura-2000 gebied de Groote Wielen, zo natuurlijk, plezierig, duurzaam en toegankelijk mogelijk te houden voor recreanten, omwonenden en dieren.

 

Actuele en lopende zaken

‘Einde oefening festivals in de Groene Ster?’

‘Einde oefening festivals in de Groene Ster?’

Welcome to the Village (WttV) verlaat de Groene Ster. Psy-Fi wil door, Promised Land twijfelt en Into the Grave wil niet komen. De vraag is of het einde oefening is voor festivals in de Groene Ster. Deze vraag stelde de Leeuwarder Courant in haar artikel van afgelopen...

read more
Aanpassen met tegenzin

Aanpassen met tegenzin

"Aanpassen met tegenzin" een (nette) kwalificatie over de werkwijze van de gemeente Leeuwarden bij haar vergunningenbeleid betreffende evenementen in de Groene Ster zoals dat is beschreven in het rapport van de gemeentelijke Rekenkamer. Dat aanpassen van beleid op...

read more
Partiële Herziening Bestemmingsplan

Partiële Herziening Bestemmingsplan

In 2017 heeft het bestuur van de gemeente Leeuwarden besloten het bestemmingsplan van de Groene Ster zodanig te gaan herzien dat grote meerdaagse muziekevenementen (7.000 - 15.000 bezoekers) permanent mogelijk zijn in de Groene Ster. Dat was toch al zo, denkt u...

read more
l

Herziening Bestemmingsplan

Sinds 2017 is de gemeente Leeuwarden bezig het bestemmingsplan van de Groene Ster te wijzigen zodat het kan worden ingezet als evenemententerrein.

GSD verzet zich hiertegen en zal desnoods rechtsmiddelen hiervoor inzetten.

U kunt zich vrijblijvend en kosteloos hierbij aansluiten door ons als stichting te machtigen. Inmiddels hebben 200+ mensen zich bij ons verzet aangesloten. Hoe u dat ook kunt doen leest u door ergens op dit groene vlak te klikken.