Welkom op de website van de Stichting Groene Ster Duurzaam!

Wie zijn wij?

De stichting Groene Ster Duurzaam! (GSD) heeft als doel de recreatie- en natuurgebieden ten oosten van de gemeente Leeuwarden, de Groene Ster (ook wel Kleine Wielen genoemd) en het Natura-2000 gebied de Groote Wielen, zo natuurlijk, plezierig, duurzaam en toegankelijk mogelijk te houden voor recreanten, omwonenden en dieren.

 

Actuele en lopende zaken

En ook Psy-Fi geeft er de brui aan

En ook Psy-Fi geeft er de brui aan

Op haar Facebookpagina heeft de organisatie van het trancefestival Psy-Fi bekend gemaakt dat ook het seizoen 2021 voor haar niet door zal gaan. Voor GSD geen verrassing en ook voorspeld. Overigens is dit geen 1 april grap want de mededeling is door Psy-Fi gisteren (31...

read more
Vergunningen – seizoen 2021

Vergunningen – seizoen 2021

In dit artikel staat per evenement een overzicht van documenten die gaan over de vergunningverlening voor het aanstaande seizoen. De diverse stadia van vergunningverlening worden hierbij beschouwd zoals de ontwerpbesluiten, ingediende zienswijzen, de vergunningen en...

read more
Debat rapport Rekenkamer

Debat rapport Rekenkamer

Op woensdag 28 oktober is tijdens de zogenaamde Politieke Dialoog (vergadering tussen de gemeenteraadsleden en het college van burgemeester en wethouders) het debat gevoerd over het rapport van de Rekenkamer 'Vergunningenbeleid van de meerdaagse festivals in de Groene...

read more
Partiële Herziening Bestemmingsplan

Partiële Herziening Bestemmingsplan

In 2017 heeft het bestuur van de gemeente Leeuwarden besloten het bestemmingsplan van de Groene Ster zodanig te gaan herzien dat grote meerdaagse muziekevenementen (7.000 - 15.000 bezoekers) permanent mogelijk zijn in de Groene Ster. Dat was toch al zo, denkt u...

read more
l

Herziening Bestemmingsplan

Sinds 2017 is de gemeente Leeuwarden bezig het bestemmingsplan van de Groene Ster te wijzigen zodat het kan worden ingezet als evenemententerrein.

GSD verzet zich hiertegen en zal desnoods rechtsmiddelen hiervoor inzetten.

U kunt zich vrijblijvend en kosteloos hierbij aansluiten door ons als stichting te machtigen. Inmiddels hebben 200+ mensen zich bij ons verzet aangesloten. Hoe u dat ook kunt doen leest u door ergens op dit groene vlak te klikken.