Home

Groene Ster

Laatste site update: 21 september 2020 21:46 uur

Welkom op de website van de Stichting Groene Ster Duurzaam!

Wij zijn een stichting die als doel heeft de recreatie- en natuurgebieden “De Groene Ster” (ook wel Kleine Wielen genoemd) en “Groote Wielen” ten oosten van de gemeente Leeuwarden zo natuurlijk en plezierig mogelijk te houden voor recreanten, omwonenden en dieren.
De afgelopen jaren stond een belangrijk deel van de Groene Ster in het teken van intensief (en soms excessief) gebruik door meerdaagse en jaarlijks terugkerende muziekfestivals. Een dergelijk gebruik blijkt niet alleen een grote overlast te zijn voor omwonenden, maar beperkt tevens de toegankelijkheid van de openbare (recreatie-)ruimte voor recreanten voor een te lange periode. Daarnaast zijn dergelijke grootschalige festivals een aanslag op de natuur. Vaak dermate desastreus dat sporen van aangerichte schade aan flora en verstoring van (beschermde) fauna maanden na het evenement nog overduidelijk zichtbaar en merkbaar zijn. Herstel van de natuur komt daarbij maar moeizaam (of helemaal niet meer) tot stand.

Lopende zaken

Advies GSD aan raadsleden gemeente Leeuwarden

Aanstaande woensdag 23 september zal tijdens het zogenaamde 'Open Podium Raadzaal' (lees: raadsvergadering) het Rekenkamerrapport Vergunningenbeleid, incl. de Bestuurlijke Reactie, ...
Lees meer...

Aangekondigde werkzaamheden Groene Ster

Zomaar spontaan heeft de cultuurtechnische dienst van de gemeente Leeuwarden GSD per e-mail geïnformeerd over de op handen zijnde werkzaamheden ...
Lees meer...

College B&W gedraagt zich als stampvoetende kleuter

In een brief aan de gemeenteraad van 15 september 2020 komt het college met een reactie op het rapport van ...
Lees meer...

‘Strategie van aanpassen met tegenzin’ Rapport Rekenkamer

Het reilen en zeilen van de gemeente Leeuwarden bij de vergunningverlening, ondersteuning en coördinatie van meerdaagse muziekfestivals in de Groene ...
Lees meer...

Even bijpraten (update)

De naam van het natuur- en recreatiegebied ten oosten van Leeuwarden wordt na 6 jaar eindelijk weer recht gedaan. Het ...
Lees meer...

Herziening bestemmingsplan Groene Ster

Deze week is het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden gestart met de voorbereidingen voor een herziening ...
Lees meer...