Antwoord gemeente Leeuwarden op WOB-verzoek GSD over drainagesysteem Groene Ster

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 21 november 2016 heeft GSD een WOB-verzoek gericht aan de gemeente Leeuwarden over kwesties rond het in medio vorig jaar aangelegde drainagesysteem in de Groene Ster. Klik hier voor achtergronden en aanleiding van de indiening.

De vragen van het WOB-verzoek waren:

  1. ligging en positie van de drainageleidingen
  2. kosten van het aanbrengen van de drainage door firma 1* rond 24 mei 2016
  3. kosten inmeten leidingen op 15 augustus 2016 (omdat positie/ligging leidingen voor een ieder onbekend was)
  4. opdrachtverstrekking en kosten van de vermeende reparaties aan de drainage

Het antwoord van de gemeente luidde als volgt:

  • Op vraag 1 is geen antwoord gegeven. Er is ook geen reden aangegeven waarom deze vraag niet is of kon worden beantwoord.
  • Vraag 2 is weliswaar beantwoord, maar roept vraagtekens op of dit wel klopt. Er is namelijk in de bijlage een kopie verstrekt van offertes van het bedrijf dat uiteindelijk de opdracht van de gemeente heeft gekregen. De gemeente heeft in haar antwoord op het WOB-verzoek de totale kosten van de aanleg van de drainage weliswaar aangegeven, maar deze komen tot op de euro nauwkeurig exact overeen met de offertes. Diezelfde offertes geven nog onverwerkte bijkomende kosten aan die pas na de klus kunnen worden gefactureerd. Deze kosten komen niet terug in de vermeende eindafrekening. De facto is er dus geen antwoord gegeven op vraag 2.
    Daarnaast geeft de gemeente aan dat firma 1 (zie vraag 2) niet de drainage zou hebben aangelegd, maar dat de opdracht is verstrekt aan firma 2. De opdracht is inderdaad verstrekt aan firma 2, maar uitgevoerd door firma 1. Dit omdat firma 2 helemaal geen machines heeft om een drainage aan te kunnen leggen. Waarom firma 2 dan de opdracht krijgt en niet firma 1, de firma die eigenlijk het volledige werk zelfstandig uitvoert, is een raadsel en roept vragen op. Daarbij geeft het inkoopbeleid van de gemeente Leeuwarden aan dat onderuitbesteding alleen met toestemming van de gemeente mag. Daar lijkt geen sprake van te zijn.
  • Op de vraag over de kosten van het inmeten van de leidingen wordt totaal niet ingegaan; hetzelfde dus als met vraag 1.
  • Als antwoord op vraag 4 over de opdracht en kosten die gemoeid zijn geweest m.b.t. de reparatie van de drainage tengevolge van vernielingen door Psy-Fi, geeft de gemeente aan dat een reparatie-opdracht is verstrekt door de Psy-Fi festivalorganisatie en dat de reparatie ook door Psy-Fi is betaald. De gemeente neemt dus simpelweg aan dat deze kwestie totaal is afgehandeld door Psy-Fi. Omdat GSD heeft kunnen vaststellen dat reparatie NIET heeft plaatsgevonden (er zijn immers ter plaatse geen sporen van graafwerkzaamheden aangetroffen) kan worden verondersteld dat de gemeente de beweringen van Psy-Fi, namelijk dat zij de reparaties verder heeft afgehandeld, niet heeft geverifieerd maar voor zoete koek heeft aangenomen.

Gelet op het teleurstellende antwoord van de gemeente op het WOB-verzoek, maar meer ook omdat de gemeente nauwelijks openheid van zaken geeft, is een formeel bezwaarschrift ingediend. De hoorzitting dienaangaande is op 20 maart 2017 (update 24 januari 2017).

Een geanonimiseerde versie van het gemeentelijk antwoord op het WOB-verzoek vindt u hier.

* De namen van de firma’s in bovenstaand verhaal zijn GSD weliswaar bekend, maar worden niet vermeld om privacyredenen en het risico van onnodige reputatieschade voor deze bedrijven.[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][/vc_row]

Leeuwarden past Groene Ster geleidelijk aan voor festivals

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op een aantal locaties langs de geasfalteerde paden in de Groene Ster zijn door een loonbedrijf in opdracht van de gemeente Leeuwarden verstevigingen met grasbetontegels aangebracht. De betontegels liggen op locaties waar vanaf bestaande geasfalteerde paden tijdens de festivalperiodes stalen rijplaten worden gelegd naar de festivalpodia. Het lijkt er dus op dat de gemeente Leeuwarden de Groene Ster stapje voor stapje geschikter wil maken als festivalterrein. Immers voor dagrecreatie (waarvoor de Groene Ster volgens het bestemmingsplan eigenlijk is bedoeld) zijn dergelijke verstevigingen in de grond niet erg zinvol, laat staan noodzakelijk; maar dat zijn ze wel voor het zware materieel dat tijdens de op- en afbouw fase van meerdaagse festivals wordt gebruikt.[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”2687″ img_size=”medium” add_caption=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Foto’s van de werkzaamheden[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_gallery type=”image_grid” images=”2688,2689,2690,2691,2692,2694,2695,2696″][/vc_column][/vc_row]

Huilen in de Groene Ster

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Zo luidde vandaag een artikel op de site van Liwwadders (klik op onderstaand logo voor het artikel). Het betrof het relaas van een aantal recreanten die de wateroverlast in de Groene Ster na een aantal regenbuien in de 2de helft van november met foto’s hadden vastgelegd. In mei/juni 2016 had de gemeente juist op die locatie een kostbare investering gedaan door de aanleg van een uitgebreid drainagesysteem ter voorkoming van de voortdurende wateroverlast aldaar.

De effectiviteit van deze drainage is vrijwel nihil gebleken als gevolg van het feit dat de drainage op een aantal plaatsen is vernield door festivals. Vooral het festival Psy-Fi is hier debet aan omdat zij op die locatie podia en tenten bouwen, waarbij de op slechts 50 centimeter diepte liggende drainagepijpen door heel wat palen worden geraakt. De exacte ligging van die pijpen is slechts ten dele bekend bij de gemeente.

Ook is de toplaag rond de podia en tenten ernstig verdicht door het zware materieel dat gebruikt wordt bij de op- en afbouw fase en de vele duizenden bezoekers die deze toplaag hebben aangestampt. De waterdoorlaatbaarheid is hierdoor aanzienlijk belemmerd.

2016-12-02_132740

 

[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][vc_single_image image=”2527″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]