Evaluatie GSD over ambtelijke evaluatie Psy-Fi 2016

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 23 december jongstleden heeft de gemeente Leeuwarden een evaluatie gepubliceerd over het festival Psy-Fi dat gehouden is in de Groene Ster in augustus/september 2016. GSD heeft deze evaluatie bij de gemeente opgevraagd en het bestaan hiervan gemeld op haar site (zie hier). Hierbij is aangegeven dat GSD de ambtelijke evaluatie zou doornemen om deze vervolgens te voorzien van commentaar. Dat is inmiddels gebeurd.

Onderaan staan de links welke toegang geven tot betreffende documenten.

Een korte (algemene) samenvatting/indruk:

 • De evaluatie lijkt te zijn opgemaakt n.a.v. een plenaire meeting met een klein aantal betrokkenen van de zijde van de gemeente én de organisatieleiding van het festival. Uit de formuleringen van geconstateerde feiten die aandacht behoeven of in de toekomst anders moeten worden aangepakt, lijkt het evaluatieverslag niet te zijn geschreven door een ingewijde ter zake kundige m.b.t. de uitvoerings-, toezicht- of handhavingsaspecten rond het festival. De verschillende onderwerpen worden te vaag en onsamenhangend beschreven en ontberen causale verbanden.
 • De adressering van de evaluatie is onbekend. Vermoed wordt dat de evaluatie slechts intern het ambtenarenapparaat van de gemeente Leeuwarden zal circuleren.
 • De aangedragen verbeterpunten geven zelden een houvast om daadwerkelijk verbeteringen te kunnen concretiseren.
 • Verbeterpunten zijn vrijblijvend en niet voorzien van actienemers (wie doet nu wat of gaat wat doen?).
 • Een aantal onderwerpen wordt niet benoemd of zelfs gebagatelliseerd. Dat zou erop kunnen wijzen dat niet alle gemeentelijke disciplines een rechtstreeks aandeel hebben geleverd aan dit verslag. In 2015 is er tijdens het Psy-Fi festival dat jaar veel misgegaan, wat de aandacht van de gemeenteraad heeft gewekt en aanleiding vormde voor een zeer uitgebreide interdisciplinaire evaluatie (zie hier). Voorbeelden van onderwerpen die in onderhavige evaluatie (2016) onderbelicht zijn, zijn:
  • schade aan het terrein en nazorg
  • geluidsproductie buiten ontheffingstijden
  • het gebruik van terrein (bijv. parkeren van voertuigen buiten toegewezen parkeerplaatsen; het niet uitvoeren van het faseplan)
  • uitvoering draaiboek versus werkelijkheid
  • toezicht en handhavingsaspecten op het festivalterrein
  • oneigenlijk gebruik van bosschages en verwijdering vegetatie
  • oneigenlijke preventieve maatregelen genomen door gemeente ter voorkoming van overtreding ecologische voorwaarden (bijvoorbeeld wegmaaien van uit te rasteren gebieden waardoor hetgeen eigenlijk beschermd had moeten worden er juist niet meer is!)
 • Van een aantal aandachtspunten wordt gezegd dat het beter geregeld zou moeten worden, of bijsturing o.i.d. behoeft. Maar hierbij blijkt nog wel eens dat het betreffende punt in de vergunning wel degelijk goed is aangegeven, maar dat men óf niet op de hoogte is van betreffende bepalingen uit de vergunning, óf deze simpelweg heeft genegeerd (en waarop dus ook niet is gehandhaafd).
Algemene conclusie GSD:

Het betreffende evaluatierapport is – in tegenstelling tot de versie uit 2015 – een onbruikbaar document om ingezet te worden als leidraad voor verbeteringen bij toekomstige festivals in de Groene Ster, in het bijzonder het Psy-Fi festival. Het lijkt eerder te zijn opgemaakt vanuit een protocollaire verplichting (dus om in elk geval schijnbaar aan de regels te voldoen) om daarna waarschijnlijk te belanden in het archief in plaats van  te dienen als toekomstig naslagwerk (voor zover het hiervoor geschikt kan worden geacht).

Betrokken documenten:

[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][/vc_row]

Winterse taferelen in de Groene Ster

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Niet vaak ligt de Groene (of liever de Witte) Ster er zo bij als vandaag. De vele plaatjes die GSD ontvangt of zelf maakt betreffen vaak alleen maar de ellende in de natuur die je aantreft na een groot evenement in het Groene Ster gebied. Vandaag geen enkel spoor hiervan. Ze zijn er wel degelijk maar zijn nu even met een witte laag rijp gecamoufleerd. Hoewel… toch eentje:

20170118_114514

Wat ook opvalt is de rust en stilte. Geen machines van loonbedrijven of gemeente die onderhoud plegen aan het park, of het festivalbestendiger proberen te maken dan wel de schade van een meerdaags festival nog aan het herstellen zijn. Prachtig voor even……

Een korte sfeerimpressie:[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][vc_gallery type=”image_grid” images=”3184,3183,3182,3181,3180,3179,3178,3177,3176,3174,3169,3170,3172,3173″][/vc_column][/vc_row]

PvdA vraagt opheldering over Leeuwarder schaapskudde

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Door de stormlopende petitie voor het behoud van de Leeuwarder schaapskudde van Sam Westra – die het veld moet ruimen vanwege een onbegrijpelijke aanbestedingstender van de gemeente Leeuwarden – en de vele artikelen in diverse media over zijn gedwongen vertrek, heeft de PvdA fractie van Leeuwarden toch maar eens een aantal vragen gesteld aan het college hoe dit nu zomaar kan.

Ook GSD heeft deze bijzonder merkwaardige en beschamende handelwijze van de gemeente Leeuwarden gisteren aan de orde gesteld. Zie hier.

De vragen die de PvdA fractie stelde aan haar bestuurscollege kunt u hier vinden.[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][/vc_row]

Schaapherder dupe van gemeentelijk aanbestedingsbeleid

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Stadsschaapherder Sam Westra is per 1 februari aanstaande z’n baan kwijt. De gemeente Leeuwarden heeft dan de grond verpacht aan een ander. Grond die zich voornamelijk bevindt in en rond de Groene Ster. De gemeente Leeuwarden gunt de klus de komende vier jaar aan een schaapherder uit Tjalleberd, die ook kuddes heeft rondlopen in Meppel, Drachten, Katlijk, Elsloo en het Fochteloerveen.

Westra, een kleine zelfstandige ondernemer, is samen met z’n drie honden al jaren een vertrouwd gezicht in Camminghaburen en de Groene Ster in het bijzonder. Hij doet het werk al een jaar of vijftien, vanaf dat hij bij een stichting begon tot hij de officiële schaapherder werd van Leeuwarden. Die functie hoort in het maaibeleid van de stad: de grazende dieren moeten in het weidegebied rond Cammingaburen (zo’n 25 hectare) zorgen voor variatie.

Samen met zijn dik 200 schapen heeft Westra ervoor gezorgd dat het gebied ecologisch rijker is geworden. In al die jaren heeft hij zich met hart en ziel ingezet. Veel omwonenden reageren erg positief over zijn inzet en toewijding. Hij is met zijn kudde een karakteristiek beeld rond de Groene Ster.

Maar de marktwerking en het aanbestedingsbeleid van de gemeente Leeuwarden heeft dit vertrouwde beeld uiteindelijk de nek omgedraaid. Louter commerciële belangen – welke ook domineren bij het evenementenbeleid in de Groene Ster – voeren helaas weer eens de boventoon bij deze gemeente.

Een pakkende column hierover schreef Jantien de Boer in de Leeuwarder Courant. Lees hier haar column.

Aukje Hiemstra is een petitie gestart onder de noemer “Herder Sam Westra moet in Leeuwarden blijven!!” GSD steunt deze actie van harte. Klik op de link voor deze petitie.[/vc_column_text][vc_single_image image=”3022″ img_size=”large” onclick=”link_image”][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][/vc_row]

Afsluiting Groene Ster door festivals tijdens zomervakanties

[vc_row][vc_column][vc_column_text]In een vorige berichtgeving heeft GSD uiteengezet dat de Groene Ster tijdens de zomervakantie vrijwel geheel in teken staat van het Psy-Fi festival. Er geldt een totale afsluiting van de Groene Ster van twee weken, en een gedeeltelijke afsluiting gedurende de week voor en de week na de totale afsluiting. Een totale periode van vier weken dus! Klik voor details en overzichten op het eerdere bericht hierover. Bij zowel de basis- als middelbare scholen valt, op slechts één weekje na, de gehele zomervakantie in de Psy-Fi festivalperiode.

Het was GSD niet eerder opgevallen, maar nu blijkt het andere festival dat ook gehouden wordt in de Groene Ster, het festival Welcome to the Village (WttV), slechts één enkele week vóór de aanvang van de opbouwfase van het Psy-Fi festival te zijn gepland. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren, toen tussen beide festivals ongeveer één maand ruimte zat. Het onderstaand overzicht laat zelfs zien dat in 2017 die ruimte in de praktijk amper nog maar vijf dagen zal betreffen.[/vc_column_text][vc_single_image image=”2976″ img_size=”full” onclick=”link_image”][vc_column_text]Voor WttV zal een vergunning voor 15 dagen worden afgegeven waarbij het feitelijke festival voor bezoekers slechts drie dagen duurt. Daarvoor en daarna zitten 6 dagen voor respectievelijk op- en afbouw. Er wordt dus met slechts een halve week nasleep ‘gerekend’ voor schadeherstel e.d. Dit is zeer krap bemeten en sterk afhankelijk van de weersituatie van dat moment.

Uitgaande van voorgaande edities van WttV zal het ‘bezette’ gebied er waarschijnlijk als volgt uitzien:[/vc_column_text][vc_single_image image=”2977″ img_size=”full” onclick=”link_image”][vc_column_text]In tegenstelling tot Psy-Fi geldt voor WttV geen totale afsluiting, echter rond podia zal tijdens de op- en afbouwfase wél sprake zijn van afsluiting, en tijdens het eigenlijke festival zal het WttV-terrein volledig zijn afgesloten.

Al met al zullen de (reguliere) bezoekers, omwonenden en recreanten worden geconfronteerd met een beperkte tot volledige afsluiting van de Groene Ster gedurende vrijwel de gehele zomervakantie!

Tijdens hoorzittingen, rechtszaken en gesprekken met bestuurders heeft GSD in het verleden geregeld de afsluiting van de Groene Ster aan de orde gesteld. De gemeente Leeuwarden (inclusief college en raad) moet zich inmiddels bewust zijn van het feit dat omwonenden en recreanten het ‘bijzonder vervelend vinden’ (eufemistisch uitgedrukt natuurlijk) dat tijdens zomervakanties, vooral bij mooi strandweer, hen de toegang tot de Groene Ster, door toedoen van commerciële festivals, wordt belemmerd en zelfs geheel onthouden.

Het seizoen 2017 zal deze afsluitingskwestie nog eens verergeren.[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][/vc_row]