Doek voor stadsschaapherder Sam Westra valt alsnog

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bron: Leeuwarder Courant (deels)

Het lijkt er sterk op dat de gunning van de begrazing in de gemeente Leeuwarden (waaronder de Groene Ster) alsnog naar het bedrijf de Wylde Weide gaat in plaats van de huidige stadsherder, Sam Westra. De gemeente moest op last van de rechter na een kort geding de aanbesteding in heroverweging nemen en de besluitvorming hieromtrent openbaar maken.

Nu blijkt dat de schaapherder aan wie de gemeente Leeuwarden uiteindelijk de voorkeur heeft gegeven zelfs dik 4000 euro meer kost dan Sam Westra. Uit de cijfers komt naar voren dat Groene Oase (het bedrijf van Westra) de gemeente 41.035,04 euro kost. De Wylde Weide (het bedrijf waar Diederik Sleurink werkzaam is) werkt voor 45.796 euro. De prijs weegt normaliter het zwaarst bij de beoordeling, maar er zijn kennelijk meer factoren die de doorslag hebben gegeven.

Zoals ‘ecologie’. Daarin scoort Wylde Weide in de ogen van de gemeente dubbel zo goed als Groene Oase. Westra is meer praktisch dan theoretisch, is het oordeel, maakt zijn beeld van ecologie niet duidelijk en laat niet zien hoe hij de flora- en faunawet naleeft. Sleurink doet dat wel. Ook al komt hij met voorbeelden van zijn aanpak die voor het graasgebied bij de Groene Ster minder van toepassing zijn.

Het minst zwaar wegen de onderdelen ‘planning’ en ‘communicatie’. Bij de planning vindt de gemeente het een voordeel dat Sleurink de kudde kan uitbreiden als dat nodig is, terwijl Westra dan de maaier erbij pakt. Bij communicatie geven de sociale media de doorslag. Westra praat wel met omwonenden en passanten, maar gebruikt geen Facebook en dergelijke. Dat doet Sleurink wel. Alles bij elkaar opgeteld scoort Sleurink meer punten dan Westra.

Het actiecomité Pro-Sam wil dat het punt op de raadsagenda van 27 februari komt en hoopt dat de raad dan anders beschikt. Daarnaast zijn er gesprekken tussen Westra en de gemeente over een oplossing voor zijn kudde.

Nadere gegevens (opgezocht door GSD):

Diederik Sleurink is een afgestudeerde (1993) landbouweconoom van de Landbouw Universiteit Wageningen; volgens zijn Facebook (www.facebook.com/diederik.sleurink) heeft hij zijn studie in slechts 3 jaar volbracht. Daarvóór heeft Sleurink Melkveehouderij en Bedrijfskunde gestudeerd aan de Aeres Hogeschool in Dronten. Tien jaar geleden is hij begonnen met het bedrijf de Wylde Weide. Qua kennis- en opleidingsniveau zal Sleurink vast de meerdere te zijn. Jammer dat een goedkopere en pragmatische schaapherder met een 15 jarige goede staat van dienst als stadsherder het op dergelijke punten voor de gemeente moet afleggen.[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][/vc_row]

Nieuwe beleidsregel geluid bij evenementen in de open lucht 2017

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

De gemeente Leeuwarden heeft per 9 februari 2017 een nieuwe beleidsregel Geluid geïntroduceerd voor evenementen in de open lucht. Zij verklaart deze invoering als volgt: “Op 7 april 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden de ‘Beleidsregel geluid bij evenementen in de open lucht in de gemeente Leeuwarden 2015’ vastgesteld. De evenementenseizoenen 2015 en 2016 en de (lopende) gerechtelijke en bezwaren procedures vormen aanleiding tot herijking van genoemde beleidsregel“.

De hierboven genoemde (lopende) gerechtelijke en bezwaarschrift procedures in 2015/16 zijn hoofdzakelijk geïnitieerd door de stichting GSD of in samenwerking met haar.

Het GSD-bestuur heeft inmiddels de nieuwe beleidsregel bestudeerd. De algemene conclusie is dat deze beleidsregel verbeteringen suggereert bij het zoeken naar de balans tussen de beleving van festivalbezoekers en de overlast voor omwonenden. Echter voor wat betreft het Groene Ster gebied is er helemaal geen sprake van een verbetering, integendeel zelfs. De overlast voor omwonenden zal met deze nieuwe Beleidsregel Geluid zelfs verergeren, en alleen de organisatoren van de festivals ondervinden voordeel. Een onderbouwing van deze GSD-stellingname zal eerdaags worden gepubliceerd.

Op 13 maart 2017 wordt de Beleidsregel Geluid behandeld tijdens het Forum (=raadsvergadering) van de Gemeente Leeuwarden. De aanbiedingsbrief van het college aan de raad, vindt u hier.

Klik hier voor inzage van de nieuwe beleidsregel geluid van de gemeente Leeuwarden per 9 februari 2017.[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][/vc_row]

Stadsschaapherder Westra wint kort geding tegen gemeente Leeuwarden

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bron: Omrop Fryslân

Sam Westra blijft mogelijk toch schaapsherder in de gemeente Leeuwarden. Westra had een kort geding aangespand tegen de gemeente, omdat hij na een aanbesteding niet langer met zijn kudde het Groene Stergebied begrazen mocht. De gemeente had de prijs-kwaliteitsverhouding van de verschillende inschrijvers met elkaar vergeleken en daarbij kwam de Wylde Weide uit Tjallebert als betere kandidaat uit de bus. De rechter heeft donderdag bepaald dat het werk niet gegund mag worden aan de Wylde Weide.

Waarom dat is, is nog niet duidelijk. De motivatie daarvoor wordt later bekend gemaakt. Als de gemeente toch wil aanbesteden, dan moeten de beide inschrijvingen opnieuw beoordeeld worden. Sam Westra is er blij mee, want hij maakt nu toch weer kans om het werk te mogen uitvoeren.

[/vc_column_text][vc_single_image image=”3281″ img_size=”full” add_caption=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][/vc_row]