Aanname

Gepubliceerd op: 5 mei 2021

Door: Wietse Elzinga

Kleine kans op festival in de Groene Ster. Festivalorganisatie Welcome to the Village is inmiddels in het natuur- en recreatiegebied gesignaleerd om het terrein te verkennen. In 2013 was dat wel anders, toen zagen de initiatiefnemers van de allereerste editie de kaart van het gebied aan voor het gebied zelf en waren lastminute wijzigen onvermijdelijk. Op de plattegrond van Leeuwarden was de herinrichting van 2012/2013 nog niet verwerkt en zou er een tentenkamp voor de festivalgangers kunnen komen op het oude strandje van de naturisten. Toen de organisatie begin 2013 een kijkje kwam nemen op het nieuwe strandje was de conclusie: we zullen elders in het gebied een plekje moeten vinden. Dat plekje werd gevonden bij de kiosk, niemand had er last van. Camping De Kleine Wielen als festivalcamping, bijna ideaal allemaal. Enige minpuntje, het parkeren van de festivalgangers op de plek waar dagrecreanten dat doorgaans plegen te doen. Samen met Sjimmie v/h Strandje een bezwaarschrift ingediend om de organisatie en de gemeente Leeuwarden daarop te attenderen, helaas geen behandeling voorafgaand aan het festival. De start van een reeks ellende die voortduurt tot op de dag van vandaag. Wat ging er mis? Allereerst werd de kaart van het gebied aangezien voor het gebied zelf, vervolgens was de aanname dat het toch niet moeilijk kan zijn om een festival in het natuur- en recreatiegebied te organiseren. En wanneer je als festivalorganisatie toch niet van plan bent om rekening te houden met de recreanten, waarom zou je dan bezwaarschriften tijdig in behandeling nemen? Het organiseren van een evenement met respect voor natuur en recreant is verre van eenvoudig, alle input van buitenstaanders zou welkom moeten zijn. Helaas, festivalorganisaties en ambtenaren van de gemeente Leeuwarden dachten zelf beter te weten. Halverwege 2013 is de kiem gelegd voor veel juridisch gedoe waar we nog wel even last van zullen hebben.

De gemeente Leeuwarden neemt aan dat een gedeeltelijk gewijzigd bestemmingsplan voor de Groene Ster de oplossing is voor alle juridische ongemakken. Ambtenaren willen de rest van de wereld doen geloven dat het een juridisch moetje is, insiders weten dat het een vrijwillige keuze is. Het gevolg van die keuze is dat er een integrale afweging gemaakt moet worden tussen verschillende belangen: enerzijds vage culturele en economische doelstellingen en anderzijds onbekende kwantitatieve en kwalitatieve natuur- en recreatiebelangen. Tot op de dag van vandaag is onbekend hoe de Groene Ster feitelijk wordt gebruikt.

De naturisten in het gebied hebben inmiddels gemerkt waartoe een foutieve aanname kan leiden: koude billen. Het klonk destijds zou aannemelijk en mooi, de kruinen van zomereiken zouden op enig moment in de toekomst een haag vormen ter bescherming van koele wind uit noordelijke richtingen. Die beschutting wil je graag in het vroege voorjaar hebben en niet pas in de zomer wanneer de bomen blad dragen. Aannames kun je maar beter zo snel mogelijk toetsen aan de werkelijkheid. Of er daadwerkelijk dit jaar een editie van Welcome to the Village komt is afwachten geblazen, ten opzichte van 2013 heeft de organisatie geleerd de mogelijkheden van het terrein van tevoren te onderzoeken. Geen idee hoe het juridisch zit met de noodzakelijke vergunningen, vorig jaar is een omgevingsvergunning aangevraagd in het kader van de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure. Voor zover ik weet heeft geen enkele indiener van een zienswijze een reactie ontvangen. Ik zou kunnen aannemen dat het allemaal goed komt, maar vrees het tegenovergestelde.