Ambities

Gepubliceerd op: 12 mei 2021

Door: Wietse Elzinga

Saaie natuur in de Groene Ster, daar gaan de schapen van Sam Westra de komende vier jaar geen verandering in aanbrengen. Onder het motto van “cultureel erfgoed” mag zijn organisatie Groene Oase schapen laten grazen in het natuur- en recreatiegebied, desondanks geen stralende gezichten bij de schaapsherder en zijn team: hij gaat met de verkregen concessie zijn AOW niet halen. Hij maakt zich nu al zorgen over het gat van anderhalf jaar tussen het verstrijken van de verleende concessie en het ontvangen van de eerste AOW. Ik heb begrepen uit een kort gesprek tijdens een wandeling in het gebied dat de aanbestedingsperiode terug is gegaan van zes naar vier jaar, in de oude systematiek zou hij een kopzorg minder hebben gehad. Het lijkt mij dat de gemeente Leeuwarden op zoek gaat naar een oplossing, aan een tobberige schaapsherder beleven we weinig lol.

Tegenwoordig beleef ik meer lol aan een stukje Groningerstraatweg van en naar de Groene Ster, de gerealiseerde “kunstwerken” komen tot leven. In de bufferzone tussen de bebouwing van Camminghaburen en de zuidelijke parallelweg van de Groningerstraatweg zijn op initiatief van het wijkcomité hele aardige plantaardige kunstwerken gerealiseerd. Het heeft vanwege het koude voorjaarsweer even geduurd, op veel plekken laten kunstig gedrapeerde bomen uitlopers zien. Geen idee hoe het uiteindelijke resultaat zal zijn, ik vermoed dat er hele aardige ecosystemen zullen ontstaan. Op een aantal plekken zijn bomen in een zodanige positie geplaatst dat het bladerdek boven het water komt te hangen. Ondiep, stilstaand water: ideale plek voor insecten. Wie de kunstwerken nog niet heeft aanschouwd doet er verstandig aan een kijkje te nemen. over een paar jaar zullen sommige waterplassen vanaf de weg niet meer zichtbaar zijn.

Ondertussen is het in de Groene Ster een saaie boel, alle reguliere gebruikers lijken er content mee te zijn. Zolang de naturisten maar naadloos bruin kunnen worden, hondenliefhebbers hun viervoeter kunnen uitlaten, de kioskhouder zijn toko kan runnen en zijn gasten naar het toilet kunnen. Stichting Groene Ster Duurzaam ook zeer content, want geen festivals. Dat het helemaal niet goed gaat met de natuur in het gebeid zal ze worst zijn. Maar goed, dat geldt ook voor de gemeente Leeuwarden. Geen visie en regie op het gebied, een algeheel gebrek aan ambities. Deels het gevolg van de gebruikelijk beleidscyclus, volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen. Wethouders tonen in hun laatste jaar doorgaans weinig ambities, het is altijd maar zeer de vraag of ze op hun post terugkeren. De kunstwerken van de naastgelegen woonwijk zouden in de Groene Ster niet misstaan, zijn er kosten verbonden aan de aanleg dan is het natuur- en recreatiegebied in het nadeel: geen wijkcomité, geen eigen budget. Naar verwachting zal de natuur vooralsnog geen vooruitgang te zien geven, dit gebrek aan ambities is een schande voor een gebeid dat als beleidsinstrument voor biodiversiteit had kunnen dienen.