Belangenafweging

Belangenafweging

Donderdag 3 juni heeft de gemeente haar tweede nieuwsbrief over ontwikkelingen rond de Groene Ster via de email rondgestuurd. De eerste editie dateert al weer van medio maart jongstleden. Het volgende drietal onderwerpen komt in de tweede editie aan bod: Status van...
Dubbel genaaid houdt beter

Dubbel genaaid houdt beter

Op dit moment lopen er verschillende procedures over twee omgevingsvergunningen en twee evenementenvergunningen (met bijbehorende ontheffingen) bestemd voor één en hetzelfde evenement: Welcome to the Village (WttV) 2021. Dergelijk parallel lopende...
Klankbordgroep De Groene Ster

Klankbordgroep De Groene Ster

Woensdag 31 maart heeft een derde (online) sessie plaatsgevonden van de Klankbordgroep De Groene Ster. Deze groep bestaat uit een aantal raadsleden uit verschillende fracties die periodiek worden bijgepraat door ambtenaren en (ad hoc) vakspecialisten betrokken bij het...