Bezwaar

Gepubliceerd op: 20 augustus 2016

Update: 7 december 2020

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken. Bijvoorbeeld tegen het toekennen van een evenementenvergunning of een geluidsontheffing.

Een dergelijk bezwaar moet u schriftelijk indienen bij de gemeente. Dit kan ook elektronisch via DigID. Indien u voor deze weg kiest klikt u hier.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken. Deze termijn start op de dag na verzending van het gemeentelijke besluit (= de datum dat het besluit genomen is).

Indien het het recreatiegebied De Groene Ster betreft, en het om een vergunning of een gemeentelijke besluit gaat waarbij, naar uw mening, een beperking of aantasting van het gebruik van De Groene Ster in het geding is, kunt er ook voor kiezen Stichting Groene Ster Duurzaam! in te schakelen om namens u formeel bezwaar aanhangig te maken bij de gemeente dan wel de bestuursrechter. Dit kan overigens alleen indien de Stichting GSD zelf deze kwestie rond de Groene Ster reeds aanhangig heeft gemaakt bij de betreffende overheidsinstanties.