Biologische buren

Gepubliceerd op: 27 maart 2021

Door: Wietse Elzinga

Kan Groene Ster Duurzaam niet nogmaals een schrijven richting de buurgemeente sturen maar nu over biologisch boeren? Ooit had een bekend / berucht psychedelisch festival snode plannen om weilanden ten zuiden van de spoorlijn Leeuwarden – Groningen in te richten als parkeerterrein voor festivalgangers. Een brief van de stichting gericht aan de gemeenteraad van http://t-diel.nl was voldoende om het tij te keren. Je zou willen dat ze nogmaals een brief die kant opsturen maar nu over het onderwerp biologisch boeren. In de Volkskrant van 25 maart jongstleden voorpaginanieuws: de Europese Commissie overweegt tussen 2023 en 2027 een bedrag beschikbaar te stellen van tussen de 38 en 58 miljard euro om biologisch boeren te bevorderen. Het betreft weliswaar vooralsnog een conceptactieplan, voor de Leeuwarder Courant kennelijk niet de moeite van het vermelden waard: geen berichtje van die strekking voorbij zien komen. Goed nieuws derhalve voor de liefhebbers van de Groene Ster en omstreken. Vooropgesteld dat de inwoners van de buurgemeente daar iets mee gaan doen. De Groene Ster mag dan overwegend groen kleuren vanwege de vegetatie, voor het overige zit er weinig leven in: een gebrek aan wisselwerking met een omgeving die hoofdzakelijk bestaat uit lege, welhaast levenloze weilanden. Zou het niet mooi zijn wanneer een aantal melkveehouders tussen Groene Ster en Suawoude ertoe bewogen kan worden biologisch te gaan boeren? De pluspunten mogen er zijn: meer biodiversiteit en een mooier landschap. Veel agrarische ondernemers willen het liever niet horen, maar een mooi landschap levert middels (cultuur)toerisme de samenleving meer op dan traditionele melkveehouderij.

Het ontbrekende smeermiddel om het Natura 2000-gebied ten noorden van de Groene Ster middels houtwallen te verbinden met een vergelijkbaar gebied ten zuiden van Suawoude komt in de nabije toekomst beschikbaar: een onbekende hoeveelheid euro’s. De kunst is natuurlijk om die pegels deze kant op te dirigeren. Helaas zijn de mogelijkheden voor doorsnee inwoners van de gemeente Leeuwarden beperkt, het initiatief zal van onze oostelijke buren moeten komen. Talloze bewoners van het aangrenzende dorp Tietjerk en directe omgeving maken gebruik van het natuur- en recreatiegebied, een bijdrage uit die hoek lijkt mij niet verkeerd. Volgend jaar ook gemeenteraadsverkiezing bij de buren, verkiezingsprogramma’s van politieke partijen moeten nog geschreven worden: een mooi moment om dat biologische geluid te laten horen. Stichting Groene Ster Duurzaam zou een schrijven kunnen richten aan alle politieke partijen in de buurgemeente, per slot van rekening wordt de natuurwaarde van het gebied in hoge mate bepaald door wat er in de omgeving daarvan gebeurt. Recht van spreken hebben ze, het geeft bij mij als voormalig raadslid van Leeuwarden en lid van een beoogde regeringspartij een wat ongemakkelijk gevoel. Aan de andere kant, zo’n buitenkansje op Europees geld voor een mooiere omgeving moet je niet laten lopen.