Blauwtje

Gepubliceerd op: 1 mei 2021

Door: Wietse Elzinga

Kans op kouvatten naturisten Groene Ster. Stralende zon, koude noorderwind: verhoogde kans op kouvatten. Vanaf de andere kant van het water gezien leek het een drukte van belang op de dagen rond Koningsdag, sommige strandgangers hadden noodgedwongen twee tenten meegenomen. Een beetje observeren in het natuur- en recreatiegebied leert dat de karpervissers over betere spullen beschikken. In 2013 werd de meest recente herinrichting van de Groene Ster opgeleverd, voor iemand behept met het denken in termen van beleid, beleidsaannames en effectiviteit van beleid was de waarneming van de tentjes reden af te vragen: Hoe effectief is die herinrichting eigenlijk? Het http://www.strandje.nl van de naturisten is omzoomd door een aardenwal met twee functies: de strandgangers uit het zicht van anderen houden en bescherming bieden tegen koude wind uit noordelijke richtingen. Destijds was al voorzien dat de aarden wal voor het laatste doel niet toereikend zou zijn, bovenop de wal zijn talrijke zomereiken geplant. De beleidsaanname was dat op enig moment in de toekomst de kruinen van de bomen een haag zouden gaan vormen en zodoende een windscherm zouden vormen. Voor zover ik weet is geen enkel boompje vervangen, een enkel iel exemplaar heeft wat ontwikkelachterstand op de rest. Bij gelijkblijvende omstandigheden gaan de kruinen van de bomen elkaar in de toekomst raken en een soort haag vormen. Het gaat vermoedelijk nog enkele tientallen jaren duren, die beleidsaanname lijkt uit te gaan komen.

Of de naturisten er wat aan gaan hebben is wat anders. Alleen in 1986 was het in april nog kouder, in geen 35 jaar is het in het voorjaar zo koud geweest. Beschutting tegen koude wind vanuit het noorden zou wenselijk zijn geweest, bij deze kou draagt geen enkele zomereik blad. Destijds heeft niemand zich dat gerealiseerd, zonder blad bieden de geplante bomen geen beschutting tegen wind ongeacht hun omvang nu en in de toekomst. Oeps, denkfoutje. Later dit jaar dragen de bomen wel blad maar is de kans op koude, onaangename wind vanuit noordelijke richtingen niet zo groot. Les nummer 1: effectiviteit van beleid blijkt niet zelden vele jaren later na de inzet van het betreffende beleidsinstrument. De kruinen van de geplante zomereiken gaan inderdaad op enig moment een haag vormen, zonder blad bieden ze geen bescherming op de gewenste momenten.

De gemeente Leeuwarden streeft met de inzet van festivals in de Groene Ster bepaalde beleidsdoelen na. Merk op dat niet bekend is welke dat zijn, vage culturele en economische doelen vooralsnog. De beleidsaanname is dat die festivals het bereiken van die doelen dichterbij brengt. Inmiddels weten we aan de hand van die aardenwal bij de naturisten dat een beleidsaanname best wel correct kan zijn maar toch niet effectief. Hoewel de gemeente ons wil doen geloven dat de gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan een juridisch moetje is, is het een vrijwillige beleidskeuze. Een oplossing voor het verkeerde probleem, festivalorganisaties en ambtenaren verkeerden in de onjuiste veronderstelling dat het organiseren van evenementen in het natuur- en recreatiegebied een makkie is. Kennis van het gebruik van het gebied werd niet nodig geacht, bezwaarschriften werden voorafgaand aan een festival ter zijde gelegd. Les nummer 2: in het gebied krijg je niks voor elkaar wanneer je niet tamelijk precies weet wat er wel en niet gebeurt. De gemeente Leeuwarden loopt derhalve een grote kans op een bestuurlijk blauwtje bij de Raad van State: onvoldoende het causale verband aannemelijk gemaakt tussen de inzet van festivals en de veronderstelde beleidsdoelen.