Bubbel

Gepubliceerd op: 26 mei 2021

Door: Wietse Elzinga

Festivalorganisatie WttV compleet gestoord. Groene Ster dagenlang afgesloten voor recreanten om besmetting tussen geteste bouwers en niet-geteste (?) recreanten te voorkomen. Huh? Een deel van de geregelde bezoekers van het natuur- en recreatiegebied is gevaccineerd. Hier wreekt zich het feit dat festivalorganisaties en ambtenaren van de gemeente Leeuwarden geen idee hebben hoe en in welke mate de Groene Ster wordt gebruikt. Wie vorig jaar tijdens stralend mooi weer weleens in het gebied is geweest weet dat de mensen uit zichzelf maatregelen naleven zoals afstand bewaren. Er zijn na het uitbreken van de pandemie meer dan een jaar geleden geen gevallen van besmettingen bekend die te herleiden zijn tot een bezoek aan het recreatiegebied. Altijd al gedacht dat de mensen van Welcome to the Village in een eigen bubbel leven, nu weet ik het zeker.

Editie 2021 van het festival was in no-time uitverkocht, die kopzorg heeft de organisatie niet meer. Resteert een kluwen aan perikelen rondom vergunningen en ontheffingen. Er lopen op dit moment twee aanvragen voor verschillende vergunningen voor hetzelfde festival. Gemakshalve neem ik aan dat de meest recente aanvraag betrekking heeft op het nog te organiseren festival. De aanvraag is ingediend, de inhoud kennen we niet: de vergunningen zijn nog niet gepubliceerd. Groot probleem op de achtergrond: het hoger beroep bij de Raad van State omtrent de geluidsontheffingen 2018 waarbij de gemeente Leeuwarden in het ongelijk is gesteld. Zijn de in 2019 verleende geluidsontheffingen ook door de rechtbank Noord-Nederland vernietigd? Navraag bij Stichting Groene Ster Duurzaam leert dat het niet zo eenvoudig ligt. De gemeente Leeuwarden stelde zich destijds op het standpunt dat wanneer je als overheid een hoger beroep hebt ingesteld je juridische uitspraken aan je laars kunt lappen. Kortom, rechtbank Noord-Nederland vernietigt de geluidsontheffingen van 2018 en een jaar later doet de gemeente Leeuwarden voorkomen alsof er niks aan de hand is: We hebben toch een hoger beroep lopen? De Raad van State heeft inmiddels uitspraak gedaan, de geluidsontheffingen van 2018 zijn en blijven vernietigd. We kunnen het niet controleren omdat we geen inzicht hebben in de aangevraagde vergunningen en ontheffingen, vermoedelijk zijn ze gebaseerd op de veronderstelling dat de gemeente in het gelijk zou worden gesteld. Grote kans dat ze van geen kant deugen.

Zeker is in ieder geval dat bezwaarschriften die worden ingediend zoals gebruikelijk niet voorafgaand aan het festival worden behandeld. Vooralsnog is niet duidelijk wie om welke reden een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter gaat aanvragen. Het wordt tijd dat de bubbel rond de festivals in de Groene Ster barst: procedureel klopt er helemaal niets van.