Carrousel

Gepubliceerd op: 15 mei 2021

Door: Wietse Elzinga

Juridische status Welcome to the Village 2021 in Groene Ster onduidelijk. Trouwe volgers en gebruikers van het natuur- en recreatiegebied zijn wel wat gewend als het gaat om festivals aldaar, maar dit jaar spant de kroon: hoe worden de vereiste vergunningen afgehandeld? Voor zover bekend is een aangevraagde omgevingsvergunning voor een editie van Welcome to the Village dit jaar nog actief, want niet door de organisatie ingetrokken. Weliswaar heeft de gemeente Leeuwarden daar nog helemaal niets meegedaan ook al is de beslisterm inmiddels ruim verstreken. Geen enkele indiener van een zienswijze heeft een reactie gekregen. De nog lopende aanvraag is ingediend volgens de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure, een aanpak die al het juridische gedoe rond de festivals in de Groene Ster zou moeten voorkomen. Vanwege de pandemie moet de festivalorganisatie de boel heel anders aanpakken dan gewend, we mogen er rustig vanuit gaan dat de oorspronkelijk aangevraagde omgevingsvergunning inhoudelijk in de verste verte niet lijkt op wat de organisatoren nu in gedachten hebben. Het kan bijna niet anders dan dat er een nieuwe vergunningen aangevraagd (moeten) worden.

Het is te verwachten dat er vergunningen worden aangevraagd volgens de gebruikelijke procedures, d.w.z. niet volgens de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure. Eind vorig jaar vroeg de organisatie van Promised Land vergunningen aan voor de editie van dit jaar die uiteindelijk werd afgeblazen. Ook die aanvraag verliep op de gebruikelijke wijze, belanghebbenden volgens de Algemene Wet Bestuursrecht konden binnen zes weken na publicatie een bezwaarschrift indienen. Indieners kregen vervolgens te horen dat hun inspanningen niet gehonoreerd zouden worden wegens het afblazen van het evenement. Het psychedelische festival Psy-Fi gaat ook dit jaar niet door, of indieners van een zienswijze netjes daarvan bericht hebben gekregen is (mij) niet bekend.

We krijgen nu de unieke situatie dat de organisatoren van Welcome to the Village een aanvraag hebben lopen voor een festival dat in geen enkel opzicht lijkt op wat dit jaar vanwege het virus wenselijk wordt geacht. Het lijkt mij dat je als festivalorganisatie omwille van de zuiverheid de lopende aanvraag intrekt en nieuwe vergunningen aanvraagt conform de gangbare procedures. Nog in te dienen bezwaarschriften kunnen onmogelijk voorafgaand aan het festival behandeld worden, maar dat fenomeen hebben we eerder gezien. Afhankelijk van de inhoud van de verleende vergunningen zou Stichting Groene Ster Duurzaam genoodzaakt kunnen zijn een voorlopige voorziening aan te vragen bij de bestuursrechter. Dit begint verdacht veel te lijken op een juridische carrousel waar menigeen nu juist van af wilde. Schiet niet op allemaal, maar ja: dit is de gemeente Leeuwarden.