Vernietiging verleende geluidsontheffingen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 26 juni jongstleden de vernietiging uitgesproken over de verleende geluidsontheffingen voor het festival Welcome to the Village (WttV) editie 2015 en 2016. De stichting Groene Ster Duurzaam (GSD) had over deze ontheffingen een bodemprocedure aangespannen tegen gemeente Leeuwarden omdat de bezwaren die de stichting in eerste termijn heeft aangedragen door de gemeente zijn verworpen. De zitting werd gehouden op 13 april van dit jaar. Op deze site is hierover destijds een bericht gepubliceerd.

In het kort komt de uitspraak hierop neer:

  • de gemeente heeft onvoldoende haar gevoerde geluidsbeleid gemotiveerd omdat geen gedegen onderzoek is gepleegd naar de gevelwering van woningen;
  • de rechter stelt GSD in het gelijk dat op de referentiepunten ook de dB(C) norm (de beruchte lage bastonen) moet gelden i.p.v. deze enkel te herleiden vanuit dB(A) op 25 meter van de podiumpositie, de zogenaamde ‘Front of House’/regietoren positie;
  • een geluidsontheffing mag alleen worden gegeven op basis van een gedegen geluidsplan en akoestisch rapport die beide aangeleverd moeten worden bij de aanvraagprocedures (wat veelal niet gebeurt; zo ook bij de aanvraag voor de geluidsontheffing Psy-Fi 2017);
  • de in de ontheffing genoemde geluidsgrenswaarden moeten aangemerkt worden als maximale waarden die niet overschreden mogen worden in plaats van langtijdgemiddelde beoordelingswaarden zoals de gemeente ze liever wenst te hanteren.

Op basis van bovenstaande uitspraken heeft de rechtbank de verleende geluidsontheffingen vernietigd. De gehele uitspraak kan hier worden gevonden.

Dit gaat ongetwijfeld repercussies hebben op het onlangs uitgegeven Geluidsbeleid 2017 van de gemeente, de nog af te geven geluidsontheffingen voor de aanstaande festivals WttV en Psy-Fi en de zitting op 4 juli a.s. voor de meervoudige kamer die GSD heeft aangespannen tegen de gemeente ter zake van Psy-Fi 2015 en 2016.

GSD is van mening dat door de bovenstaande uitspraak van de rechtbank er weer een belangrijke stap is gezet om de (geluids)overlastproblemen, veroorzaakt door grote meerdaagse festivals in de Groene Ster, meer in te dammen. Voor de goede orde is van belang te vermelden dat de gevoerde ‘strijd’ van GSD niet gericht is tegen de festivalorganisaties zelf (hoewel zij wel belanghebbende zijn) maar tegen de gemeente die haar die vergunningen en ontheffingen verleend. Een gemeente die naar oordeel van GSD te vaak het recreatiepark de Groene Ster beschouwd als een evenemententerrein pur sang voor commerciële marktpartijen met alle overlast voor omwonenden en recreanten van dien.

Het gehele dossier over de bodemprocedure rond de vergunningverlening van het festival Welcome to the Village kunt u hier vinden.[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][/vc_row]

Stadsschaapherder Westra wint kort geding tegen gemeente Leeuwarden

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bron: Omrop Fryslân

Sam Westra blijft mogelijk toch schaapsherder in de gemeente Leeuwarden. Westra had een kort geding aangespand tegen de gemeente, omdat hij na een aanbesteding niet langer met zijn kudde het Groene Stergebied begrazen mocht. De gemeente had de prijs-kwaliteitsverhouding van de verschillende inschrijvers met elkaar vergeleken en daarbij kwam de Wylde Weide uit Tjallebert als betere kandidaat uit de bus. De rechter heeft donderdag bepaald dat het werk niet gegund mag worden aan de Wylde Weide.

Waarom dat is, is nog niet duidelijk. De motivatie daarvoor wordt later bekend gemaakt. Als de gemeente toch wil aanbesteden, dan moeten de beide inschrijvingen opnieuw beoordeeld worden. Sam Westra is er blij mee, want hij maakt nu toch weer kans om het werk te mogen uitvoeren.

[/vc_column_text][vc_single_image image=”3281″ img_size=”full” add_caption=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][/vc_row]