Aanpassen met tegenzin

Aanpassen met tegenzin

“Aanpassen met tegenzin” een (nette) kwalificatie over de werkwijze van de gemeente Leeuwarden bij haar vergunningenbeleid betreffende evenementen in de Groene Ster zoals dat is beschreven in het rapport van de gemeentelijke Rekenkamer. Dat aanpassen van...
Belangenafweging

Belangenafweging

Donderdag 3 juni heeft de gemeente haar tweede nieuwsbrief over ontwikkelingen rond de Groene Ster via de email rondgestuurd. De eerste editie dateert al weer van medio maart jongstleden. Het volgende drietal onderwerpen komt in de tweede editie aan bod: Status van...
Dubbel genaaid houdt beter

Dubbel genaaid houdt beter

Op dit moment lopen er verschillende procedures over twee omgevingsvergunningen en twee evenementenvergunningen (met bijbehorende ontheffingen) bestemd voor één en hetzelfde evenement: Welcome to the Village (WttV) 2021. Dergelijk parallel lopende procedures die elk...