En ook Psy-Fi geeft er de brui aan

En ook Psy-Fi geeft er de brui aan

Update: 1 april 2021 Op haar Facebookpagina heeft de organisatie van het trancefestival Psy-Fi bekend gemaakt dat ook het seizoen 2021 voor haar niet door zal gaan. Voor GSD geen verrassing en ook voorspeld. Overigens is dit geen 1 april grap want de mededeling is...
Intrekking vergunningsaanvraag Promised Land

Intrekking vergunningsaanvraag Promised Land

De organisatie van het muziekfestival Promised Land heeft de vergunningsaanvragen voor het seizoen 2021 ingetrokken! Geen verrassende actie. In een voorgaande berichtgeving hadden we al onze twijfels over dit festival kenbaar gemaakt. Waarom de gemeente bij de eerste...
Merkwaardig vergunningsproces Promised Land

Merkwaardig vergunningsproces Promised Land

Zeven maanden geleden is een tweetal vergunningsaanvragen door de festivalorganisaties van Welcome to the Village (WttV) en Psy-Fi voor het seizoen 2021 formeel ingediend. Hoewel de gevolgde procedure die een wettelijke beslistermijn voorschrijft van maximaal 6...
Seizoen 2021 realistisch?

Seizoen 2021 realistisch?

Is het plannen van drie grootschalige muziekfestivals in de Groene Ster voor dit jaar wel realistisch? Wij denken al een tijd van niet, maar nu het meest recente vaccinatieschema van het RIVM onlangs is gepubliceerd lijkt deze inschatting steeds meer reliëf...
Vergunningen – seizoen 2021

Vergunningen – seizoen 2021

In dit artikel staat per evenement een overzicht van documenten die gaan over de vergunningverlening voor het aanstaande seizoen. De diverse stadia van vergunningverlening worden hierbij beschouwd zoals de ontwerpbesluiten, ingediende zienswijzen, de...