De poep komt terug op muziekfestivals De Groene Ster

Van onze medewerker: Tjebbe Veldstra – 27 juni 2019

Na afsluiting van een der eerste Psy-Fi festivals in de zomer van 2015 of 2016, maakte ik met mijn vrouw een fietstochtje door De Groene Ster, langs Camping De Kleine Wielen en de Aqua Zoo naar het festivalterrein. In de verte zagen wij al dat de afsluitingsschotten verdwenen waren, dus  konden we zo naar binnen fietsen om de zaak in ogenschouw te nemen. Hoe zou het terrein er uit zien?
Ter hoogte van de Aqua Zoo waar nu de ijsberen zitten, zei de vrouw: Wat ruik ik toch, ik ruik poep. Mijn vrouw beschikt over een zeer goed reukorgaan en de wind was westelijk, dus wat er aan geuren hing kwam onze kant uit.

Nu hadden wij een snoeischaar meegenomen, want de vrouw wilde voor onze tuin wat stekjes maken van de prachtige rozenbottelstruik, meteen links na het bruggetje bij het gemaal Schanserbrug. Weliswaar illegaal denk ik, want eigendom van de gemeente Leeuwarden, maar zij pikken toch ook onze prachtige natuur van De Groene Ster af en bovendien onze rust door de gigantische geluidsoverlast.

Waar de poepgeur vandaan kwam bleek al meteen. Tussen de rozenbottelstruik en de plaats waar het afsluitingsschot had gestaan lag een enorme hoop menselijke uitwerpselen.
Wel drie/kwart m2 in omtrek en twee decimeter hoog. De bezoekers aan het door de gemeente Leeuwarden en de Provinsje Fryslan gefaciliteerde cultuurfenomeen  hadden een loopje naar de latrines kennelijk te ver gevonden.
Mijn vrouw hoefde geen stekje van deze struik en wij fietsten verder en zagen de enorme viezigheid en vuiligheid in de bosjes. Ook het bosje achter het EHBO-depot bij de Kiosk was één groot openbaar toilet. Weken later pas was de hoop uitwerpselen bij de rozenbottelstruik verdwenen en ook de struik zelf. Zal wel ten onder zijn gegaan aan de cocaine, cannabis, alcohol, ghb, mdad of wat dan ook, dat met de poep in het grondwater was weggezakt en door de rozenbottels opgenomen. Vraag het de vorige Chef Beplanting van De Groene Ster maar na. In de jaren die volgden werd de situatie beter door aanzienlijk meer mobiele toiletten.

Maar laat U niet in slaap sussen. De poep komt terug. Op 22 juni jl kopte de Leeuwarder Courant: Welcome to the Village experimenteert.
De Courant schrijft dat men op het festival in juli komt met een foodtruck die broodjes poep serveert. De poep komt uit (kennelijk ter plaatse aanwezige) composttoiletten, die de menselijke meststoffen verzamelen in het belang van een gesloten kringloop voor de voedselproduktie.

Beste mensen, U leest het goed. Het staat in Uw Leeuwarder Courant, de courant die de gemeente Leeuwarden slaafs volgt in de hunkering naar De Platte Cultuur.
Mijn vrouw zei: hoe bedenken ze het. Helemaal van God los en van zichzelf.