De Volkskrant en de Grunningers

Gepubliceerd op: 17 augustus 2019

Door: Tjebbe Veldstra

Een pakesizzer bracht ons de Volkskrant van 6 augustus jl. Of pake het artikel over De Groene Ster had gelezen? Nou nee, wij lezen de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad, en samen met de buren ook nog Trouw. Lijkt me genoeg.

Er stond een lang artikel in over de festivals in de Ster, van de hand van ene Jurre van den Berg.  De vrouw zei, die naam gaan we meteen googelen. En inderdaad, correspondent van de Volkskrant voor Noord-Nederland, vanuit standplaats … Grunningen.
De vrouw las het artikel het eerst en vatte het meteen samen als: wat een laaghartig spelen op de man in plaats van op de bal. Alsof De Groene Ster alleen de achtertuin van de heer Van Gelder zou zijn. Het is de achtertuin van 1) het bungalowparkje De Groene Ster, 2) Camping De Kleine Wielen (met veel vaste bewoners en ’s zomers veel gasten),  3) (bij westelijke winden) de halve of hele Trynwalden en 4) bij oostelijke winden de hele wijk Leeuwarden-Camminghaburen.

Verslaggever Jurre liet uitgebreid meneer Rob Durand aan het woord , de Grunningse organisator van het Psi Fy festival dat op 28 augustus a.s. losbarst.
Ik citeer de Psy Fi website even: ‘De mensen komen uit alle hoeken van de wereld om zo goed mogelijk samen te leven’.
…Na welk samenleven de omwonenden en recreanten de resultaten van dit ‘samenleven’ te zien krijgen: de hopen stront, de huisdier- en kindbedreigende drugsresten, de peuken, de condooms (die dan kennelijk toch  niet “helemaal opgeruimd zijn”), en dat na eerst al dagenlang van hun nachtrust te zijn beroofd.
En dan de na (de te verwachten) regenval totaal kapotte grasmatten, waardoor de recreant en badgast zich wel wachten om in september nog daar in de modder te gaan liggen.

Oh ja, en ze beklagen zich over al die advocaten en experts die zij moeten inhuren, voegt de vrouw er aan toe. Wat tonnen schijnt te kosten. Kun je nagaan wat ze daar verdienen door de buurt en de natuur schade en overlast te bezorgen. Liefst hebben ze die tonnen er ook nog bij natuurlijk.

Verder begrepen wij dat de wethouder mr Feitsma wel een groentje moet zijn, nauwelijks droog achter de oren. De Ster pas na 2014 door recreanten ontdekt? Wij komen daar al vanaf het begin. Altijd wandelaars, fietsers en rustzoekers in grote getale en in de zomer de stranden overvol. Maar dat kan nu niet meer.
Ook vindt de wethouder dat het bij die festivals toch om slechts twaalf geluidsdagen gaat.
Tel bij die twaalf dagen gerust 3 x 5 x 2 overlastdagen op. Twee en veertig dagen dat de burger de Ster wordt ontnomen, en dat in hartje zomer.
Op de borden staat dat de opbouw van Psy Fy op maandag 19 augustus begint, maar vandaag, vrijdag 16 augustus,  lagen er al overal ijzeren rijplaten, waren aan de westkant van de Ster al hele kampementen verrezen en was ook het pad naar het westelijke strand t/o parkeerplaatsen P1 en P2 al afgesloten door hekken.
Gewoon de burgers beduvelen en voor de gek houden dus.

Het wordt tijd voor verkiezingen.

Ach, zei ik, het is gewoon een opzetje, dat artikel in de Volkskrant. Die Durand en die Jurre, gewoon Grunningers onder mekaar.  En voor mr. Feitsma ligt er wellicht ooit een mooi commissariaatje klaar bij Psy Fy. Nee, zei de vrouw, dat kan niet bij een stichting. Die mr. Feitsma heeft een oprechte begeerte Leeuwarden op te stoten in de vaart der volkeren. Te ont-Friezen in feite. Probeer het maar tegen te houden. Zelfs Grutte Pier, Pieter Jelles en Hendrik Algra lukte het niet.