Essentieel

Gepubliceerd op: 24 februari 2021

Door: Wietse Elzinga

Natuur- en recreatiegebied Groene Ster essentieel voor welbevinden van mensen. Wie afgelopen twee weekenden een kijkje heeft genomen in het gebied heeft met eigen ogen kunnen zien dat het in een behoefte voorziet. Van winterse taferelen met schaatsers tot zonnende naturisten in lenteachtige sfeer een week later, echt waar. Dat natuur vind ik nog altijd een beetje tegenvallen, het gebied heeft wat mij betreft te veel het karakter van een aangeharkt park. Lange tijd kon ik niet goed duidelijk maken wat mij zo’n beetje voor ogen staat, maar hardlopend langs de Groningerstraatweg zag ik waterpartijen ontwikkeld worden in de naastgelegen woonwijk. Ondiepe vijvers en plassen waar het straks goed toeven is voor kikkers en amfibieën met ongewisse vegetatie, je weet nooit welke zaden in de omgeploegde grond tot ontwikkeling komen. Geen idee wie het initiatief genomen heeft, bij de gemeente Leeuwarden weten ze kennelijk best wel hoe het zou kunnen. Waarom het niet in de Groene Ster zou kunnen ontgaat mij, tal van plekken die amper worden gebruikt en zich lenen voor ondiepe plassen. De Groene Ster is groen vanwege de vegetatie, voor het overige valt er weinig leven te bespeuren. Amper insecten voor voedsel voor vogels, er broeden er opmerkelijk weinig in het gebied.

Probleem is dat bij de gemeente Leeuwarden niemand een visie op het gebied heeft, het is mij zelfs niet duidelijk welke wethouder wijkwethouder is. Wie het ook is, ik heb nog nooit ergens een berichtje voorbij zien komen dat hij of zij een bezoek heeft gebracht. Groene Ster? Is dat niet het gebied waarover zoveel te doen is vanwege festivals? Maken we toch een evenemententerrein van, niks geen natuurgebied. Overigens zijn we nog steeds in afwachting van een uitspraak van de Raad van State aangaande de hoeveelheid geluid die festivals na middernacht mogen maken. De zitting betreffende dit onderwerp was begin december vorig jaar, pas bij een voor de gemeente en festivalorganisaties gunstige uitspraak overweegt Leeuwarden een bestemmingsplanwijziging. Mocht het bestemmingsplan ooit gewijzigd worden dan gaat dat jaren duren.

Nu de Groene Ster mede door de viruscrisis essentieel is gebleken voor het welbevinden van menigeen, wordt het tijd de natuurwaarde van het gebied te verhogen. Mooie voorbeelden zijn te zien ten zuiden van de zuidelijke parallelweg van de Groningerstraatweg, de mensen die dit hebben bedacht en uitgevoerd verdienen een compliment. De gemeente kan het wel, nu nog de Groene Ster.