Feestelijkheden

Gepubliceerd op: 29 mei 2021

Door: Wietse Elzinga

Dagenlang geen versnaperingen verkrijgbaar in de Groene Ster? Kioskhouder Alex weet zes weken voorafgaand aan de beoogde opening van Welcome to the Village nog steeds niet in welke mate hij geopend kan zijn. Twintig jaar geleden nam hij de exploitatie over van een familielid, van zijn jubileumjaar had hij zich iets anders voorgesteld dan onzekerheid over openingsstelling en verlies aan inkomen. Vooralsnog geen reden derhalve voor feestelijkheden. De kiosk trekt een verscheidenheid aan vaste gasten waaronder een medewerker van de afdeling handhaving van de gemeente Leeuwarden. Wanneer die geen dienst hebben mogen ze geen prenten uitdelen, een hele geruststelling voor andere bezoekers van het natuur- en recreatiegebied. Politiemensen mogen ten alle tijde processenverbaal uitdelen, dat verschil kende ik tot voor kort niet. Onlangs kwam ik de beste man bij de kiosk tegen met een cursusboek cameratoezicht in de tas, kennelijk met de bedoeling die ter plekke ten behoeve van een toets te bestuderen. Mooi natuurlijk wanneer medewerkers handhaving van de gemeente weten wat ten aanzien van cameratoezicht wel en niet is veroorloofd, per slot van rekening kan ik als inwoner van de probleemwijk Vlietzone in beeld komen. Kunnen nietsvermoedende passanten weten dat ze op afstand gezien worden? Neen, de gemeente Leeuwarden heeft nagelaten bordjes te plaatsen met een waarschuwingstekst. Was ik actief geweest op Twitter dan had ik handhaving een berichtje kunnen sturen, ze hebben een officieel account. Een tijdje terug konden we in diverse media lezen dat gemeenten burgers op grote schaal bespioneren middels sociale media ook al is dat niet toegestaan. Geen politieke partij heeft vragen gesteld hoe dat in Leeuwarden zit. Veel ambtenaren blijken niet de regels te kennen.

Ook al zijn de regels van de Algemene Wet Bestuursrecht voor iedereen kenbaar, ambtenaren van de gemeente Leeuwarden wensen zich er niet altijd aan te houden wanneer het de festivals in de Groene Ster betreft. Op dit moment lopen er twee aanvragen voor Welcome to the Village edite 2021 middels verschillende procedures, de eerste aanvraag is in de zomer van 2020 ingediend volgens de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure. Deze procedure kent in het hele traject een moment waarbij de hele kwestie kan worden opgeschort: het festival zou in (mij onbekende) bepaalde gevallen geen doorgang kunnen vinden. Bij de meest recente aanvraag volgens de gangbare procedure is er geen sprake van een opschortende werking: na publicatie van de vergunningen kun je een bezwaarschrift indienen en start een bodemprocedure. Is er sprake van een spoedeisend karakter dan kun je bij de bestuursrechter een voorlopige voorziening aanvragen. Omdat de gemeente Leeuwarden nooit bezwaarschriften voorafgaand aan een festival behandelt, is het spoedeisende karakter evident. Wees niet verbaasd wanneer Stichting Groene Ster Duurzaam de gang naar de bestuursrechter gaat maken. Het indienen van een bezwaarschrift en het aanvragen van een voorlopige voorziening heeft op zich geen opschortende werking, laat onverlet dat de bestuursrechter zou kunnen besluiten het festival geen doorgang te laten vinden.

Kioskhouder Alex had zich in zijn jubileumjaar iets anders voorgesteld, als presentje kreeg hij van de gemeente Leeuwarden een reactie op zijn ingediende zienswijze aangaande het komende festival. Afwachten of we de komende tijd een patatje oorlog kunnen scoren, die festivals zijn inmiddels een ware juridische veldslag.