Fixatie

Gepubliceerd op: 17 maart 2021

Door: Wietse Elzinga

Zou Groene Ster-fixatie een erkende aandoening zijn geweest dan zouden ze er bij Groene Ster Duurzaam ongetwijfeld weet van hebben gehad. Medici in hun midden immers. Maar ook zij kunnen niet alles weten, een niet zo fraai voorbeeld is te vinden op hun website waarin ze rapporteren over de nieuwsbrief die de gemeente Leeuwarden heeft verzonden naar omwonenden van de Groene Ster: http://groenesterduurzaam.nl/nieuwsbrief-gemeente/ . Wie het allemaal aandachtig bestudeert moet tot de conclusie komen dat er iets raars aan de hand is. In de week dat de nieuwsbrief naar omwonenden wordt verstuurd hebben vertegenwoordigers van de stichting een overleg met burgemeester Buma en verantwoordelijk wethouder Hein Kuiken waarin met geen woord wordt gerept over een nieuw bestemmingsplan voor het natuur- en recreatiegebied. Heeft wethouder Kuiken de nieuwsbrief voor omwonenden voorafgaand aan verzending wel of niet gelezen? Zo niet, versturen ambtenaren zonder overleg dergelijke epistels? Wanneer Kuiken voorafgaand aan het aan de gemeenteraad toegezegde overleg wel kennis van de inhoud heeft gehad, waarom bracht hij dat niet in het gesprek ter sprake? Curieuze gang van zaken, ik kan mij niet voorstellen dat het vertrouwen in de gemeente is toegenomen.

Begrijpelijkerwijs maakt Stichting Groene Ster Duurzaam zich druk over een eventuele wijziging van het bestemmingsplan om festivals beter te kunnen faciliteren, sinds kort heb ik mijn eigen fixatie. Hardlopend langs de zuidelijke parallelweg van de Groningerstraatweg ontwaarde ik onlangs juweeltjes van ecologische aard. Nu al mooi en de moeite van het bekijken waard, de grootste verrassing is natuurlijk wat het gaat worden. In een brede strook tussen de bebouwing van de woonwijk Camminghaburen en de Groningerstraatweg zijn stukken grasland omgeturnd in waterpartijen van uiteenlopende omvang. De grootste ligt vlakbij het water dat de woonwijk scheidt van de Groene Ster, helaas zal er vanwege de afstand nauwelijks of geen sprake zijn van wisselwerking. De andere waterpartijen zijn kleiner en hebben ieder hun eigen charme, die van de quasi-omgevallen boom vind ik het mooiste. Ik zou nog weleens willen weten of die boom bijna per ongeluk in het water terecht is gekomen of dat er sprake is van professionele opzet. Omdat de opgegraven grond niet is afgevoerd maar als afbakening fungeert zal de grootste verrassing zijn: wat gaat daar groeien?

Terug naar het natuur- en recreatiegebied: waarom kan daar niet wat in de naastgelegen woonwijk wel kan? Een gebrek aan visie op de toekomst van de Groene Ster speelt ongetwijfeld een rol, bestuurlijke onwil mogelijkerwijs ook. De gemeente Leeuwarden laat zien hoe het zou kunnen, nu nog fixeren op realisatie in het natuurgebied.