Gezeur en gezeik

Gepubliceerd op: 14 april 2021

Door: Wietse Elzinga

Herentoilet kiosk Groene Ster hersteld en opgefrist. Geen idee hoe vandalen kans hadden gezien het urinoir in een met een hekwerk afgesloten ruimte te vernielen, na wat soebatten met ambtenaren van de gemeente Leeuwarden is het gerepareerd. Ik zag een Twitter-bericht voorbij komen van een geregelde bezoeker van het natuur- en recreatiegebied waarbij mijn broek bijkans van afzakte: gemeente was aanvankelijk voornemens het urinoir pas te herstellen wanneer het toiletgebouw volgens de pandemieregels geopend zou mogen zijn. Het is een publiek geheim dat de gemeente geen idee heeft van wat er zoal in het gebied gebeurt, het heeft zich vorig jaar bewezen een geschikte plek te zijn om een frisse neus te halen. Ook tijdens stralend strandweer hielden bezoekers zich keurig aan de regels, geen enkele wanklank van wie dan ook gehoord. Met zo’n staat van dienst verwacht je niet dat de gemeente zich voor een reparatie laat leiden door een papieren regel waarvan het nut twijfelachtig is. Een schoonmaakbedrijf heeft in opdracht van de gemeente de kiosk en toiletgebouw opgefrist, de voorzieningen zijn gereed om de gevolgen van nog een jaar pandemie te hanteren.

Ik weet niet hoe het u vergaat, ik kan het gedoe rond de vaccins amper nog volgen. Zelf hoef ik mij niet meer druk te maken, de eerste prik met het Oxford-vaccin is gezet. Over een vaccin met de effectiviteit van een griepprik koester ik mij geen enkele illusies, voorzorgsmaatregelen als afstand bewaren en mondkapje dragen blijven noodzakelijk. Hoe mijn prik statistisch verwerkt gaat worden weet ik niet, uiteraard geen toestemming gegeven voor opname in de RIVM-systemen. Organisaties die hun systemen niet afdoende hebben beveiligd zodat de privacy onvoldoende gewaarborgd is kunnen naar mijn gegevens fluiten. Uiteraard zijn er meer mensen jonger dan zestig jaar dan ouder, grotere kans dat bijwerkingen aan het licht komen. Sommige mensen hebben iets onder de leden waarvan het bestaan zonder vaccinatie onopgemerkt blijft. Door vaccinatie op grote schaal komen verborgen gebreken aan het licht, dat lijkt mij onvermijdelijk. De gezondheidswinst van wel-vaccineren is vele malen groter dan niet-vaccineren, maar een omhooggevallen schoolmeester die als minister een pandemie moet bezweren ziet dan anders. Kennelijk niet geleerd te rekenen.

Mede door het zwabberende vaccinatiebeleid van de Rijksoverheid is er opnieuw een belangrijke rol weggelegd voor natuur- en recreatiegebied de Groene Ster, een van de weinige plekken waar veel mensen samen kunnen komen zonder dat er opzichtig gehandhaafd hoeft te worden. Bezoekers kunnen met in achtneming van de geldende regels rustig naar het toilet ook al zal het gezeur en gezeik over vaccins nog wel even aanhouden.