Herziening bestemmingsplan

s

Laatste update: 29 december 2020

De onderstaande verzameling documenten hebben betrekking op de mogelijke partiële herziening van het huidige bestemmingplan van de Groene Ster. De verzameling is in processtappen getabuleerd. Met deze beoogde herziening wil de gemeente Leeuwarden een planologisch-juridische basis leggen voor het gebruik van een aanzienlijk deel van de Groene Ster als evenemententerrein.

Hoe GSD hierin staat, leest u hier.

In dit artikel is ook een verwijzing aangebracht hoe u zich kunt laten machtigen door GSD voor procedures tegen de bestemmingsplanherziening.

Tenslotte treft u onderaan alle op deze website gepubliceerde artikelen die gerelateerd zijn aan betreffende herziening.

Machtigen

U kunt de stichting GSD machtigen om namens u de diverse (juridische) procedures te doorlopen. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden en u kunt te allen tijde uw machtiging intrekken.

U kunt dit doen door via onderstaande knop het machtigingsformulier in te vullen, te scannen (m.b.v. bijv. een smartphone) en vervolgens per e-mail ons toe te sturen. Het mag uiteraard ook per brievenpost. Alle gegevens staan op het machtigingsformulier.

Inmiddels hebben wij ruim 200 machtigingen in ontvangst kunnen nemen.

 

Gerelateerde artikelen

Bewogen week (17) festivals Groene Ster

Bewogen week (17) festivals Groene Ster

Het was een bewogen week voor festivals en de Groene Ster en dat had twee redenen. Festivalverbod tot 1 september 2020 Allereerst heeft de regering dinsdag 21 april gevolg gegeven aan het verzoek van de evenementensector zelf (bij monde van de directeur van de...

Bijeenkomst herziening bestemmingsplan Groene Ster

Bijeenkomst herziening bestemmingsplan Groene Ster

Wéér een bijeenkomst over de herziening van het bestemmingsplan. Wat gaan wij doen? B&W van Leeuwarden willen het bestemmingsplan van de Groene Ster herzien: ze willen festivals in de Groene Ster permanent mogelijk maken. Dat weten we al sinds de allereerste...

Stand van zaken aanstaande festivalseizoen 2019

Stand van zaken aanstaande festivalseizoen 2019

Sinds eind oktober vorig jaar heeft u via deze website weinig tot niets van onze stichting kunnen vernemen. Dat betekent niet dat we in die afgelopen periode onze activiteiten tegen de niet aflatende ambitie van de gemeente Leeuwarden voor grootschalige en meerdaagse...

Gemeente-avond over herziening bestemmingsplan Groene Ster

Gemeente-avond over herziening bestemmingsplan Groene Ster

De gemeente Leeuwarden heeft zich voorgenomen om het bestemmingsplan van de Groene Ster te wijzigen. Daardoor moet het eenvoudiger worden voor organisatoren om festivals te houden in de Groene Ster. U begrijpt dat GSD daar tegen is: wij vinden dat festivals in de...

Herziening bestemmingsplan Groene Ster

Herziening bestemmingsplan Groene Ster

Deze week is het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden gestart met de voorbereidingen voor een herziening van het huidige bestemmingsplan van de Groene Ster. Het bestuur van deze gemeente heeft al meerdere keren openlijk geuit het natuur-...