Herziening bestemmingsplan

Gepubliceerd op: 8 februari 2018

Update: 13 juni 2021

De onderstaande verzameling documenten hebben betrekking op de mogelijke partiële herziening van het huidige bestemmingplan van de Groene Ster. De verzameling is in processtappen getabuleerd. Met deze beoogde herziening wil de gemeente Leeuwarden een planologisch-juridische basis leggen voor het gebruik van een aanzienlijk deel van het plangebied de Groene Ster als evenemententerrein.

Hoe GSD hierin staat, leest u hier.

In dit artikel is ook een verwijzing aangebracht hoe u zich kunt laten machtigen door GSD voor procedures tegen de bestemmingsplanherziening.

Tenslotte treft u onderaan alle op deze website gepubliceerde artikelen die gerelateerd zijn aan betreffende herziening.

Eén van de punten dat is opgepakt uit het rapport van de Rekenkamer over het vergunningenbeleid van de gemeente, is de installatie van een zogenaamde klankbordgroep. Hierbij wordt een afvaardiging van de gemeenteraad fracties op regelmatige basis ‘bijgepraat’ door ambtenaren over de voortgang van de herziening van het bestemmingsplan.

Hieronder vindt u betreffende dossierstukken:

 

Ontwerp Partiële Herziening Bestemmingsplan

Dit stadium is nog niet bereikt.

Partiële Herziening Bestemmingsplan

Dit stadium is nog niet bereikt.

Machtigen

Bent u ook tegen de herziening van het bestemmingsplan van de Groene Ster om dit gebied permanent te bestemmen als evenemententerrein voor grootschalige commerciële muziekfestivals met 10.000+ bezoekers? Evenementen die gedurende 60 dagen per jaar middenin de zomerperiode een claim leggen op een belangrijk deel van de Groene Ster waardoor het slecht tot niet toegankelijk is voor het reguliere bezoek van recreanten, sporters en omwonenden? Evenementen die een groot risico en een bedreiging zijn voor het behoud van de Groene Ster als natuurgebied met recreatief medegebruik?

Zo ja, dan kunt u stichting GSD machtigen om namens u de (juridische) procedures te voeren die aan de orde zijn bij het realiseren van het voornemen van de gemeente Leeuwarden om het bestemmingsplan van de Groene Ster daartoe te wijzigen. Het geheel is voor u vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden. U machtigt ons door simpelweg via onderstaande knop het machtigingsformulier in te vullen, vervolgens in te scannen of er een foto van te maken met uw smartphone, en dit per e-mail ons toe te sturen. Het mag uiteraard ook per brievenpost.
Alle gegevens staan op het machtigingsformulier.

Inmiddels hebben wij ruim 200+ machtigingen in ontvangst kunnen nemen.

Gerelateerde artikelen

Leeuwarden doet vooral aan beeldvorming

Leeuwarden doet vooral aan beeldvorming

Onlangs heeft het College van B en W de gemeenteraad per brief geïnformeerd over de stand van zaken rond juridische trajecten in het vergunningendossier van de Groene Ster. Ook de voortgang van de herziening van het bestemmingsplan kwam hierbij aan de orde. Dezelfde...

‘Einde oefening festivals in de Groene Ster?’

‘Einde oefening festivals in de Groene Ster?’

Welcome to the Village (WttV) verlaat de Groene Ster. Psy-Fi wil door, Promised Land twijfelt en Into the Grave wil niet komen. De vraag is of het einde oefening is voor festivals in de Groene Ster. Deze vraag stelde de Leeuwarder Courant in haar artikel van afgelopen...

Klankbordgroep De Groene Ster

Klankbordgroep De Groene Ster

Woensdag 31 maart heeft een derde (online) sessie plaatsgevonden van de Klankbordgroep De Groene Ster. Deze groep bestaat uit een aantal raadsleden uit verschillende fracties die periodiek worden bijgepraat door ambtenaren en (ad hoc) vakspecialisten betrokken bij het...

Nieuwsbrief gemeente

Nieuwsbrief gemeente

Deze maand is voor het eerst een digitale nieuwsbrief verstuurd door de gemeente om omwonenden van de Groene Ster te informeren over ontwikkelingen rond evenementen en activiteiten in dat gebied. Op zichzelf een lovenswaardig initiatief. Erg scheutig met informatie is...

Bewogen week (17) festivals Groene Ster

Bewogen week (17) festivals Groene Ster

Het was een bewogen week voor festivals en de Groene Ster en dat had twee redenen. Festivalverbod tot 1 september 2020 Allereerst heeft de regering dinsdag 21 april gevolg gegeven aan het verzoek van de evenementensector zelf (bij monde van de directeur van de...

Bijeenkomst herziening bestemmingsplan Groene Ster

Bijeenkomst herziening bestemmingsplan Groene Ster

Wéér een bijeenkomst over de herziening van het bestemmingsplan. Wat gaan wij doen? B&W van Leeuwarden willen het bestemmingsplan van de Groene Ster herzien: ze willen festivals in de Groene Ster permanent mogelijk maken. Dat weten we al sinds de allereerste...

Stand van zaken aanstaande festivalseizoen 2019

Stand van zaken aanstaande festivalseizoen 2019

Sinds eind oktober vorig jaar heeft u via deze website weinig tot niets van onze stichting kunnen vernemen. Dat betekent niet dat we in die afgelopen periode onze activiteiten tegen de niet aflatende ambitie van de gemeente Leeuwarden voor grootschalige en meerdaagse...

Gemeente-avond over herziening bestemmingsplan Groene Ster

Gemeente-avond over herziening bestemmingsplan Groene Ster

De gemeente Leeuwarden heeft zich voorgenomen om het bestemmingsplan van de Groene Ster te wijzigen. Daardoor moet het eenvoudiger worden voor organisatoren om festivals te houden in de Groene Ster. U begrijpt dat GSD daar tegen is: wij vinden dat festivals in de...

Herziening bestemmingsplan Groene Ster

Herziening bestemmingsplan Groene Ster

Deze week is het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden gestart met de voorbereidingen voor een herziening van het huidige bestemmingsplan van de Groene Ster. Het bestuur van deze gemeente heeft al meerdere keren openlijk geuit het natuur-...