Aanleiding oprichting GSD

Gepubliceerd op: 9 maart 2016

Update: 7 december 2020

Aanleiding tot oprichting van de Stichting Groene Ster Duurzaam!

 

Na het in de nazomer van 2014 gehouden “Psy-Fi” festival was voor veel omwonenden van het Groene Ster gebied de maat vol. Velen hadden nachtenlang niet geslapen en de natuur was tot in de verre omgeving van de Groene Ster ernstig verstoord. Bovendien was het gebied wekenlang volledig afgesloten geweest voor regulier gebruik. Op initiatief van een inwoner uit de Trynwalden werd een overleg gevraagd tussen omwonenden en de gemeente Leeuwarden over het beperken van de hinder van festivals in de Groene Ster. De gemeente  bleek niet in overleg geïnteresseerd. Reden voor de omwonenden om de actiegroep “Groene Ster Duurzaam!” op te richten en handtekeningen in te zamelen om de gemeente tot een beleidswijziging te brengen.

Bij de informatiebijeenkomst in april 2015 bleek dat de gemeente niets had gedaan met de klachten van de omwonenden. In een gesprek met de wethouder op 15 april, en in de door de gemeente op diezelfde datum uitgebrachte beleidsnotitie “Beleidsregel geluid bij evenementen in de open lucht” werd dat bevestigd. Voor de leden van de actiegroep was dat de reden om over te gaan tot oprichting van de stichting met als doel:

 

Het bevorderen van duurzaam gebruik van natuur- en recreatiegebieden ten oosten van Leeuwarden (de Groote- en Kleine Wielen). Het gevraagd en ongevraagd adviseren van overheden (gemeente, provincie, waterschap, et cetera), bedrijven en instellingen over duurzaam gebruik en beheer, het beperken van overlast voor flora en fauna, het beperken van overlast (van evenementen) voor omwonenden en reguliere bezoekers, het beperken van overlast voor huisdieren, agrarisch gehouden dieren en dieren in gevangenschap in de omgeving. Het geven van publieksvoorlichting over duurzaam gebruik van natuur- en recreatiegebieden. Het voeren van overleg over gezamenlijk optreden en uitwisseling van gegevens met natuur- beschermingsorganisatie en verwante organisaties die regionaal en/of landelijk actief zijn. Het zo nodig ondernemen van juridische stappen om het duurzaam gebruik zeker te stellen en overlast te beperken. Het verrichten van alle activiteiten die in de ruimste zin van het woord met het bovenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.