Voortschrijdend inzicht?

Gepubliceerd op: 2 juni 2021

Door: Wietse Elzinga

Gemeente Leeuwarden denkt na over festivals Groene Ster. Of er sprake is van voortschrijdend inzicht is nog niet helemaal duidelijk: http://www.lc.nl/friesland/leeuwarden/Leeuwarden-denkt-na-over-uitspraak-Raad-van-State-over-festivals-26859538.html . Volgens mij is het niet echt ingewikkeld, wat qua geluid in 2018 nog werd gedoogd door de gemeente Leeuwarden mag niet meer. De bal ligt nu bij de festivalorganisaties, kunnen en willen die nog evenementen organiseren die binnen de aangescherpte geluidsnormen passen? Het kan zijn dat de bekende festivals in de Groene Ster niet meer georganiseerd kunnen omdat het creatieve concept waarmee betalende bezoekers worden getrokken niet meer in te passen is binnen de nieuwe geluidscontouren. Het is de vraag of dat erg is, er zouden andersoortige evenementen door de gevestigde festivalorganisaties georganiseerd kunnen worden. wellicht zonder de internationale uitstraling die de gemeente Leeuwarden voor ogen staat. Bestaande partijen haken vanwege de geluidsnormen af en nieuwe kandidaten doen hun intrede voor kleinschaliger happenings, het hoeft natuurlijk niet allemaal slecht(er) uit te pakken. Het voornemen van Leeuwarden om tot een gedeeltelijk gewijzigd bestemmingsplan te komen voor het natuur- en recreatiegebied om zodoende geluidsnormen te codificeren lijkt mij met de uitspraak van de Raad van State niet realistisch.

Voor het overige is het een juridische janboel rond de beoogde editie van Welcome to the Village half juli, in de Huis aan Huis-uitgave van 2 juni valt te lezen dat je kunt reageren op verleende vergunningen en ontheffingen die vorig jaar (!) juli zijn aangevraagd. Zoals wellicht bekend lopen er twee aanvragen voor vergunningen volgens twee verschillende procedures. De ene is de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure en de andere is de gebruikelijke. Afgaand op bekendmakingen in het lokale sufferdje kun je reageren in het kader van de eerste procedure, ware het niet dat menig belanghebbende in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht dat allang heeft gedaan. Met ruime vertraging hebben de indieners van een zienswijze inmiddels een reactie ontvangen. Volgens de gangbare procedure kun je na publicatie van vergunningen e.d. een bezwaarschrift indienen.

Ik kan het allemaal niet meer volgen, Stichting Groene Ster Duurzaam zal uitsluitsel moeten bieden. Het zou van voortschrijdend inzicht getuigen wanneer er een einde zou komen aan festivals in de Groene Ster. Ambtenaren van de gemeente Leeuwarden maken er een onnavolgbare puinhoop van.