Klankbord

Gepubliceerd op: 31 maart 2021

Door: Wietse Elzinga

Vooralsnog weinig vogelgeluiden in de Groene Ster, als het aan de gemeente Leeuwarden ligt worden festivalgeluiden formeel geregeld in een gewijzigd bestemmingsplan. Ik doe mijn best de gang van zaken zo goed mogelijk te volgen, dat valt nog niet mee. Conform een eerder besluit van de gemeenteraad naar aanleiding van een vernietigend rapport van de lokale Rekenkamer over de wijze waarop de gemeente vergunningen verleende aan festivalorganisaties, is een deel van de gemeenteraadsleden bijgepraat over de problematiek. Er zijn twee besloten kennissessies geweest valt op de website van de gemeente te lezen, de derde is openbaar. Ik had graag op deze plek een linkje willen plaatsen naar de onderliggende stukken in het raadsinformatiesysteem, om onduidelijke reden wilde dat niet. Ga naar de agenda van het Politiek Podium van 31 maart en volg de relevante linkjes. Veel leesplezier, voor zover mogelijk want bijna niet te volgen.

Op het moment van schrijven is onduidelijk hoe het zit met het onderzoek naar alternatieve locaties voor festivals, een vereiste ten behoeve van een milieueffectrapportage. In de stukken wordt aanhoudend gesuggereerd dat een bestuursrechter een gedeeltelijk gewijzigd bestemmingsplan heeft verordonneerd, Stichting Groene Ster Duurzaam heeft bij herhaling laten weten dat het een van een aantal opties is. Wanneer een gewijzigd bestemmingsplan niet een verplichting is maar een vrije keuze dient een integrale belangenafweging te worden gemaakt: de belangen van de festivalorganisaties versus die van de natuur en recreanten. Wil je die belangenafweging kunnen maken dat is kennis omtrent het gebruik van het gebied een vereiste: in welke mate wordt het gebied voor uiteenlopende toepassingen gebruikt? Ik heb vorig jaar toen er geen festivals waren niemand recreanten systematisch zien turven, de gemeente Leeuwarden weet tot op de dag van vandaag niets omtrent het feitelijk gebruik van het natuur- en recreatiegebied. In het kader van de vereiste milieueffectrapportage zal nog wel de vraag beantwoord moeten worden of er tijdens festivals voldoende parkeergelegenheid is voor recreanten.

Qua tijdplanning is de gemeente rijkelijk optimistisch, we zijn nog steeds in afwachting van een uitspraak van de Raad van State omtrent de hoeveelheid geluid die festivals na middernacht mogen produceren, de zitting aangaande dit onderwerp diende begin december vorig jaar en had betrekking op een protest van gemeentewege van een aantal jaar daarvoor. Volgens mij hoef je geen klankbord(groep) te hebben om te constateren dat het besluitvormingstraject vele valse noten kent. Aan dissonante geluiden de komende tijd geen gebrek, wijziging van het bestemmingsplan van De Groene Ster is geen verplichting maar een vrije keuze: ik zie graag een integrale afweging van diverse belangen tegemoet.