Nachtrust

Gepubliceerd op: 19 mei 2021

Door: Wietse Elzinga

Gemeente Leeuwarden haalt bakzeil bij Raad van State aangaande festivals Groene Ster. Een nieuwe aflevering in de soap rond de festivals in het natuur- en recreatiegebied: http://groenesterduurzaam.nl/raad-van-state-handhaaft-uitspraken-bodemprocedures-geluidsontheffingen/ . Nachtrust omwonenden verzekerd, na twaalf uur ‘s nachts geen elektronisch versterkt geluid meer. Of het voor festivalorganisaties nu nog interessant is evenementen in de Groene Ster te organiseren is nog even de vraag, van het komende festival Welcome to the Village is publiekelijk bekend dat de begroting slechts sluitend te krijgen is met bierverkoop in de kleine uurtjes. Voor dat festivals zijn twee (!) aanvragen voor vergunningen ingediend, geen idee hoe de gemeente Leeuwarden dit gaat aanpakken.

Op het front van een gedeeltelijk gewijzigd bestemmingsplan is het rustig, ik heb ooit twee inspraakreacties ingediend en heb net als alle anderen daar nooit meer iets van gehoord. Het is maar de vraag of het voor de gemeente Leeuwarden loont een nieuw bestemmingsplan te maken, belangrijke drijfveer was het juridisch vastleggen van de geluidsnormen. We zijn in afwachting van de volgende aflevering van deze soap.