Nieuws

Ook plan B van gemeente in de prullenbak

Ook plan B van gemeente in de prullenbak

Wellicht minder interessant omdat het festival Welcome to the Village (WttV) 2021 sowieso niet doorgaat in de Groene Ster, maar op locatie elders (hoewel ook dat niet zeker is vanwege de op handen zijnde coronamaatregelen). Desondanks vinden wij het toch van belang u...

Aanpassen met tegenzin

Aanpassen met tegenzin

"Aanpassen met tegenzin" een (nette) kwalificatie over de werkwijze van de gemeente Leeuwarden bij haar vergunningenbeleid betreffende evenementen in de Groene Ster zoals dat is beschreven in het rapport van de gemeentelijke Rekenkamer. Dat aanpassen van beleid op...

Belangenafweging

Belangenafweging

Donderdag 3 juni heeft de gemeente haar tweede nieuwsbrief over ontwikkelingen rond de Groene Ster via de email rondgestuurd. De eerste editie dateert al weer van medio maart jongstleden. Het volgende drietal onderwerpen komt in de tweede editie aan bod: Status van...